สอบถามหน่อยค่ะ มีปัญหาไฟล์ insert ตรง status

กระทู้คำถาม
ข้อมูลอื่นไม่มีปัญหาค่ะ  แต่mem_status  มันจะขึ้น 
Notice: Undefined index: mem_status in C:\xampp\htdocs\www\Project\mem_insert.php on line 8

เราลองเปลี่ยน GET เป็น POST ก็เหมือนเดิมค่ะ   
ในDB  mem_status  เรากำหนด  1= ผู้ดูแล  2 = พนักงาน      ข้อมูล ที่insert  เข้า  สถานะมันเป็น 0 ค่ะ   ลำดับ id  ก็เป็น 0

form add
<form class="modal-content animate" action="mem_insert.php" method="get">
<center><div style="border: medium none; background: #FFCCCC none repeat scroll 0% 0%; width: 450px; height: auto; text-align: center;">
    <font color="black">  <center><font size = "5">เพิ่มสมาชิก</font></center>
    <table border="0" width="80%" bgcolor="#FFCCCC" align="center">
<br>
<tr align="left">
<td> ชื่อ-นามสกุล : </td>
<td><input type="text" name="mem_name"/></font></td>
</tr>
<tr align ="left">
<td>ที่อยู่ : </td>
<td><input type= "textarea" name="mem_address" cols="10" rows="2" /></font></td>
</tr>

<tr align ="left">
<td>เบอร์โทร :</td>
<td><input type="text" name="mem_telephone"/></font></td>
</tr>
<tr align ="left">
<td>อีเมลล์ :</td>
<td><input type="text" name="mem_email"/></font></td>
</tr>
<tr align="left">
<td>ชื่อผู้ใช้ :</td>
<td><input type="text" name="mem_user"/></font></td>
</tr>
<tr align="left">
<td>รหัสผ่าน:</td>
<td><input type="password" name="mem_password"/></font></td>
</tr>
<tr align="left">
 <td>สถานะ </td>
  <td><select name="status">
 <option value="1">ผู้ดูแล</option>
 <option value="2">พนักงาน</option>
</select></td>
</tr></table>
<center><a href="mem_insert.php"><input type="submit" value="ตกลง"/></a></center>
<center> <input type="reset" value="ยกเลิก"/></center></font>
</div></center>
</td>

insert.php
<?php
$mem_name=$_GET['mem_name'];
$mem_address=$_GET['mem_address'];
$mem_telephone=$_GET['mem_telephone'];
$mem_email=$_GET['mem_email'];
$mem_user=$_GET['mem_user'];
$mem_password=$_GET['mem_password'];
$mem_status=$_GET['mem_status'];
$mysqli = mysqli_connect("localhost","root","","test1");
if (mysqli_connect_errno($mysqli)) {
  echo "Failed to connect to MySQL: " .mysqli_connect_errno();
}
//set Language ////////
$mysqli ->query("SET NAME utf8");
////////////////////////
$sql = "insert into member value('','$mem_name','$mem_address','$mem_telephone','$mem_email','$mem_user','$mem_password','$mem_status')";
//send sql to process
$mysqli->query($sql);
?>
<met http-equiv="refresh" content="0;url=./mem_showo.php">
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่