ช่วยอธิบาย โค้ดเเมโคร พวกนี้หน่อยว่า มันหน้าที่อะไร

กระทู้คำถาม
พอดีกำลังศึกษา เเต่ไม่รู้โค้ดในเเต่บะข้อมันทำหน้าที่อะไรบ้าง รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย T T
__________________________________________
(1)
Sub main()
                Dim i As Integer
                For i = 1 To 5
                                Range (“A” & i) .Value = i
                                Range (“B” & i) .Value = i  * 2
                Next i
End Sub
_____________________________________________
(2)
Sub main2()
                Dim i As Integer
                For i = 1 To 5 step 2
                                Range (“C” & i) .Value = i
                                Range (“D” & i) .Value = i  * 2
                Next i
End Sub
_____________________________________________
(3)
Sub main3()
                Dim i As Integer
                For i = 1 To 5 step  -1
                                Range (“H & i) .Value = i
                                Next i
End Sub
_____________________________________________
(4)
Sub main5()
                Dim i As Integer
                i = 1
                Do While I <= 10
                                Range (“i” & i) .Value = i
                                i = i + 1
                Loop
End Sub
______________________________________________
(5)
Sub main6()
                Dim i As Integer
                i = 1
                Do
                                Range (“j” & i) .Value = i
                                i = i + 1
                Loop Until i > 10
End Sub
_______________________________________________
 (6)
Sub main7()
                Dim i As Integer
                i = 1
                While I <=10
                                Range (“k” & i) .Value = i
                                i = i + 1
                Wend
End Sub
________________________________________________
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่