5 เรื่องราวที่มีความแตกต่างของซีรีส์กับละครโทรทัศน์เกี่ยวกับสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2

ความแตกต่างของซีรีส์และละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน โดยเหตุการณ์การเสียกรุงครั้งที่สองนั้น โดยอ้างอิงจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับ รวมทั้งพระราชพงศาวดารฝ่ายพม่า และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวต่างชาติที่จดบันทึกเรื่องราวสำคัญไว้ในเอกสาร 5 เหตุการณ์ที่มีความแตกต่างระหว่างซีรีส์ศรีอยุธยาและละครโทรทัศน์เรื่องนิราศสองภพ ฟ้าใหม่ สายโลหิต หนึ่งด้าวฟ้าเดียว และบางระจัน

1. การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันวัสสาน้อย (กรมหลวงพิพิธมนตรี) ในซีรีส์ศรีอยุธยากับละครโทรทัศน์เรื่องบางระจัน ต่างกันอย่างไร
2. ลงพระอาญาของกรมขุนเสนาพิทักษ์ ในซีรีส์ศรีอยุธยาว่าประหารชีวิตกับละครเรื่องนิราศสองภพและฟ้าใหม่ว่าลงโบยพระราชอาญากับใช้เหล็กนาบพระนลาฏ ต่างกันอย่างไร
3. พระราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนไปยังเมืองอังวะ ในซีรีส์ศรีอยุธยาที่ไม่ระบุรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรกับละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียว ต่างกันอย่างไร
4. ตัวละครที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง ในซีรีส์ศรีอยุธยาที่ไม่มีตัวละครเพิ่มเติมคือ พระเชียงเงิน หลวงราชเสนา หลวงพิชัยอาสา หมื่นราชเสนา พระยากำแหงสงคราม กรมหมื่นเทพพิพิธ ฯลฯ กับละครโทรทัศน์ทุกเรื่องที่มีตัวละครในประวัติศาสตร์จริง ตัวละครที่ไม่ปรากฏในซีรีส์ศรีอยุธยา มีใครบ้าง
5. การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรตรงกับสมัยใดในประวัติศาสตร์ไทย และสมัยใดในประวัติศาสตร์พม่า รวมทั้งชะตากรรมของบุษบาในเรื่องศรีอยุธยาว่าตายในวันกรุงแตก หรือใช้ชีวิตอยู่ต่อถึงสมัยธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไร
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่