“เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”

คนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น 
ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ
แล้วพอกำลังจะลงไปเอง คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว”? -ยอห์น 5:7 

จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ 
และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา (39)

ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสส ท่านทั้งหลายก็จะเชื่อเรา 
เพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเรา (46)
แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้ว 
ท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราอย่างไรได้”(47) - ยอห์น 5:

อย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างกฎปฏิบัติ ของโมเสสหรือคำที่ผู้พูดแทนพระเจ้า เขียนไว้
เราไม่ได้มายกเลิกแต่มาเพื่อทำ ให้มันสำเร็จ.. -มัทธิว 5:17 🗡.

"เพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นและคนที่ คิดว่าตัวเองมองเห็นจะกลายเป็นคน ตาบอด" 
- ยอห์น9:39 😎.
เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่” -
 ลูกา5:32 👨🏿‍⚕️.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่