ชาวไทยควรศึกษาศาสนาอิสลามให้เข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างสันติ

กระทู้สนทนา
ในปัจจุบัน ห้องพันทิป-ศาสนาอิสลาม แตกต่างจากสมัยเมื่อ 20 กว่าปีก่อนโน้น  ในสมัยก่อนมีสมาชิกมุสิมเข้ามาตอบและถกเถียงปัญหา
ศาสนาอิสลาม กันอย่างจริงจังและเคร่งเครียด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าหาความจริงของหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม
นิกายต่างๆสำหรับสมาชิกมุสลิม  แต่ในปัจจุบันห้องศาสนาอิสลาม เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ที่เข้ามาในห้องศาสนอิสลามส่วนมากเป็นผู้ศรัทธา
ในศาสนาอื่นๆ  เข้ามาเขียนและตอบกระทู้ส่วนมากเป็นไปในทางลบเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และบางคนก็เข้ามาประกาศศาสนาเพื่อชักชวน
ผู้คนเช้ารีดในศาสนาของเขา ส่วนมากที่สมาชิกในปัจจุบันสนใจกันมากคือ การขยายตัวของศาสนาอิสลามอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

 จะเห็นว่าในปัจจุบันมีสังคมมุสลิมเกิดขึ้นทั่วทุกๆตำบลและในจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ในสมัยก่อน ผมเองไม่คิดว่า ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจะกลายเป็นภูมิภาคที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาตั้งหลักอยู่ได้ และกำลังมีการขยายสังคมมุสลิมมากขึ้นทุกๆปี
โดยการสังเกตุจากมีการสร้างมัสยิดขึ้นเป็นแห่งๆไปในชุมชนที่มีไทยมุสลิมอาศัยอยู่ และมีจำนวนมากมากขึ้นทุกๆปี ตามข่าวแจ้งว่า ใน
จำนวน 77 จังหวัด มีมัสยิดสร้างเสร็จแล้ว 75 จังหวัด แต่ตามข้อมูลสถิติเมื่อ 7 มีนาคม 2561 แสดงให้เห็นเพียง 71 จังหวัดเท่านั้น ซึ่งอาจ
จะเป็นสถิติเก่า
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
 การขยายตัวของสังคมมุสลิม และศาสนาอิสลาม ทั่วประเทศไทยนี้ ถ้ามองในแง่บวก(POSITIVE) จะเห็นได้ว่าเป็นผลดีต่อสังคมไทยเราในทุกๆ
ทาง ประการแรกทีเดียวความมั่นคงทางความปลอดภัยของเสถียรภาพของประเทศไทย เราทั้งนี้เพราะว่าทำให้มุสลิมมีความรู้สึกเป็นคนไทยมาก
ขึ้นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศมากขึ้น เมื่อสังคมมุสลิมมีความรู้สึกดังกล่าว จะทำให้ลดการขัดแย้งต่างๆน้อยลงเรื่อยๆ และไม่ทำให้มีชน
กลุ่มน้อยเกิดขึ้น  เมื่อมาถึงจุดนี้  ประชาชนชาวไทยควรจะศึกษาศาสนาอิสลามให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและสิ่งที่
เรียกร้องทางศาสนา ซึ่งไม่ใช่หลักความศรัทธาของศาสนาอิสลาม

 จากเหตุการณ์  9/11 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ 19 ปีที่ผ่านมา ในระยะนั้นมีผู้เกลียดกลัวศาสนาอิสลามและมุสลิมเป็นอย่างมาก ปรากฏว่า อัลกุรอาน
ขายดีเป็นอย่างมาก ชาวอเมริกันสนใจศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น พยายามศึกษาหาความเข้าใจอิสลามและสังคมมุสลิมจากอัลกุรอาน เวลาผ่าน
ไป 19 ปี  ปรากฏว่า ชาวอเมริกันเลิกการเกรงกลัวอิสลามและสังคมมุสลิม ชาวอเมริกัน เปิดใจเลือกตั้ง มุสลิมโซมาเลีย เป็นตัวแทน US Congress
และในการเลือกตั้งครั้งที่สอง เธอก็ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคดีโมแครท อีกครั้งหนึ่ง  จะเห็นว่าเมื่อชาวไทยเราเข้าใจศาสนาอิสลมอย่างถูก
ต้องแล้วเราจะไม่มีความกลัวการขยายตัวของศาสนาอิสลามและสังคมมุสลิมเลย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
สำหรับมุสลิมที่จะตอบกระทู้ในเรื่องนี้ โปรดใช้ คำพูดการเขียน ด้วยมารยาทที่ดี เพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่