☦☦☦☦มาลาริน/12 อุตสาหกรรม หลังโควิด19 ต้องการ ‘ตำแหน่งงาน’ เกือบ 180,000 ตำแหน่ง

กระทู้คำถาม
12 ‘อุตสาหกรรม’ หลังโควิด-19 มี ‘ตำแหน่งงาน’ ว่างกว่า 1 แสนที่นั่ง

สอวช. เผยผลสำรวจความต้องการกำลังคนหลังโควิด-19 ใน 12 “อุตสาหกรรม” ยุทธศาสตร์ของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี พบมี “ตำแหน่งงาน” ว่างเกือบ 180,000 ตำแหน่ง
 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. ภายใต้กำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตำแหน่งงานและสมรรถนะงานที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567) โดยมุ่งเน้นที่ตำแหน่งงานระดับสูงที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ การสำรวจจะครอบคลุมสถานประกอบการที่อยู่ใน 12 อุตสาหกรรม โดยจากการสำรวจ พบว่าใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการกำลังคนรวม 177,606 ตำแหน่ง ดังนี้

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895361?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral

เพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุด
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่