คำว่า “อัลลอฮ์ (اللهُ) มีใช้ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกัน

กระทู้สนทนา
พระเจ้าตามหลักของบัญญัติ 10 ประการ มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่มีภาคี กับผู้ใด

คำว่า “พระเจ้า” มีชื่อที่มนุษย์ เรียกต่างๆกัน คือ:  พระเจ้า, GOD, พระยาห์เวห์, อัลลอฮ์ (اللهُ) ฯลฯ

มีเยาวชนมุสลิมส่วนมากเข้าใจผิด ที่เข้าใจว่า คำว่า “อัลลอฮ์” เป็น วิสามัญนาม เป็นชื่อของพระเจ้าในศาสนาอิสลามเท่านั้น  แต่มุสลิมจะ
แปลกใจเมื่ออ่านพบ ว่า คำว่า “อัลลอฮ์ (اللهُ) มีใช้ในคัมภีร์ไบเบิลตลอดเล่ม ตัวอย่างเช่น ในหนังสือปฐมกาลเซึ่งป็นหนังสือเล่มแรกของคัมภีร์
ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม (โตราห์) เราจะเห็นคำว่าอัลลอฮ์ (اللهُ) ปรากฏอยู่ดังนี้:  

นี้คือ บทปฐมกาล ของ คัมภีร์ไบเบิล ที่ชาวอรับคริสเตียนใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะเห็น คำว่า"อัลลอฮ์" อักษรสีแดง เป็นภาษาอรับ ซึ่งเป็นคำที่
ใช้เรียก " พระเจ้า" (GOD, พระยาห์เวห์ ฯลฯ) ตลอด คัมภีร์ไบเบิลภาษาอรับ
 


ประโยคแรกเริ่มต้นว่า:

فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ. = ในปฐมกาล พระเจ้า ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 

ดังนั้น เราจึงเห็นได้ว่า "พระเจ้า" มีอยู่เพียงองค์เดียว เท่านั้น และมีความประเสริฐอยู่ในพระองค์อยู่แล้ว ไม่มีการใช้คุณศัพท์เปรียบเทียบกับอะไรก็ตาม 
คือไม่มีภาคี กับใครหรือสิ่งใด ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งไม่ต่างจากที่บัญญัติ ไว้ในบัญญัติ 10 ประการ เพราะมีบัญญัติไว้ในอัลกุรอาน อย่าง
ชัดเจนเช่นกัน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่