บริษัทมีกรรมการ2ท่านรวมผู้ถือหุ้นอีก2เป็น4คนให้จัดทำเรื่องถอนชื่อกรรมการและโอนหุ้นของกรรมการเป็นของกรรมการอีกคน

กระทู้คำถาม
ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะขอคำแนะนำ
กรรมการทั้ง2ท่านมีอำนาจลงนามร่วมกันและถือหุ้น 40/40และมีผู้ถือหุ้นอีก2คน15/5ตามลำดับ
กรณีลาออกและโอนหุ้นต้องทำเอกสารอย่างไรบ้างคะ 
🙏🙏สอบถามผู้รู้ค่ะ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่