ผู้ประกอบการที่สนใจแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้ามพลาด! กับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center: ITC)

หลายท่านอาจกำลังประสบปัญหาในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกำลังมองหาตัวช่วยเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย หรือด้านองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันนี้เราจะมาแนะนำบริการดี ๆ ของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center: ITC 4.0) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ศูนย์ ITC 4.0 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) 
 
ศูนย์ ITC 4.0 เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร  มีเป้าหมายหลักคือ การให้บริการทดลอง ทดสอบ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูง สำหรับศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็น "นักธุรกิจเกษตร" ที่เข้มแข็ง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ จนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการของศูนย์ ITC 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ได้ให้บริการแก่ คุณวิมล ฟักทอง จากบริษัท เห็ดดีไลท์ ไทยออร์แกนิค จำกัด เพื่อแปรรูปเห็ดหูหนูผ่านเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump Dryer) เพื่ออบเห็ดให้แห้งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดเจลลี่เฟรช ทำให้รายได้จากการจำหน่ายเห็ดหูหนูแห้งราคา กิโลกรัมละ 250 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 500 บาท ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 40,000 บาทต่อเดือน  และคุณรัตนากร แก้วสายัณห์ ผู้ประกอบการผลิตจำหน่าย “กล้วยตากรัตนากร” ที่ได้นำหัวปลีมาทดลองแปรรูปเป็นหัวปลีผงอัดแคปซูล สำหรับบำรุงน้ำนมของแม่ลูกอ่อน ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ทำให้สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายหัวปลีสดเดิม กิโลกรัมละ 7 บาท เป็น กิโลกรัมละ 850 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อยอดเพื่อแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center :ITC 4.0) 13 แห่งทั่วประเทศ 
1. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (กล้วยน้ำไท) 
ที่ตั้ง : ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2058 4988 , 0 2391 5340-43

2. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน)
ที่ตั้ง : เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ : 0 5324 5361-2 , 0 5324 3494

3. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 
(พื้นที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก)
ที่ตั้ง : เลขที่ 292 หมู่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : 0 5528 2956-9

4. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 
(พื้นที่รับผิดชอบ : ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) 
ที่ตั้ง : เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
โทรศัพท์ : 0 5661 3161-5
 
5. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 
(พื้นที่รับผิดชอบ : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)
ที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 
โทรศัพท์ : 0 4220 7232 , 0 4220 7240
โทรสาร : 0 4220 7241
 
6. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
(พื้นที่รับผิดชอบ : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 0 4337 9296 - 301
 
7. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 
(พื้นที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ที่ตั้ง : เลขที่ 333 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 
โทรศัพท์ : 0 4441 9622
 
8. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 
(พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร)
ที่ตั้ง : เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 0 4531 4135 , 0 4531 4217
 
9. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 
(พื้นที่รับผิดชอบ : นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 
ที่ตั้ง : เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 0 3544 1031
 
10. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
(พื้นที่รับผิดชอบ : จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)
ที่ตั้ง : เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ : 0 3878 4064-7
 
11. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
(พื้นที่รับผิดชอบ : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ที่ตั้ง : เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ : 0 7720 0395-8
 
12. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
(พื้นที่รับผิดชอบ : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)
ที่ตั้ง : เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ตำบลนำ้น้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
โทรศัพท์ : 0 7421 1905-8
 
13. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่ตั้ง : เลขที่ 424 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 0 5428 1884
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.itc.or.th
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่