คนเมืองชลฯ ยิ้มรับไฮสปีดและอีอีซี ผังเมืองไม่ใช่ปัญหา

กระทู้สนทนา
สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ออกมาให้ข้อมูลตอบโต้เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ที่คัดค้านประกาศของ สกพอ. เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งคำตอบก็ค่อนข้างชัดเจน ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว (https://www.prachachat.net/economy/news-492377) โดยสกพอ.ยืนยันว่า ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่ถูกต้องและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปสาระสำคัญได้ว่า
 
1. การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ สกพอ. ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยหากต้องการท้วงติง ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากประกาศฯ 
2. การจัดทำแผนผังอีอีซี สกพอ. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ยืนยันรับฟังความเห็นคนในพื้นที่ รวม 40 ครั้ง
3. ไม่มีการปรับพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ได้มีการกำหนดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมและพื้นที่โล่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 


พอดีว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้รับทราบยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี ในการปรับตัวรับอีอีซี ซึ่งมีหลายส่วนที่น่าสนใจ และส่วนเกี่ยวข้องกับผังเมืองที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ทำให้ทราบว่าจริง ๆ แล้วคนส่วนใหญ่ในพื้นที่อ้าแขนรับกับความเจริญที่กำลังจะเข้ามาระลอกใหม่ เพราะมีประสบการณ์จากอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่ยกระดับศักยภาพของจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากมาย ด้านการศึกษาก็พัฒนาขึ้นไม่น้อย แม้ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีจะมีพื้นที่เกษตรกรรมมาก ซึ่งอยู่ในแนวผังเมืองสีเขียว แต่คนบางส่วนกลับอยากให้เปลี่ยนผังเมืองเป็นสีม่วงเข้ม ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป ไม่ได้อยากทำการเกษตรเฉกเช่นบรรพบุรุษ 


 
ชลบุรีถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เหมาะสม การคมนาคมที่พรั่งพร้อม บนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดของประเทศ และกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเข้ามาอีก ซึ่งพาดผ่านส่วนสำคัญของจังหวัดทั้งศรีราชาและพัทยา จะยิ่งยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น โดยปัจจุบันมีประชากรวัยแรงงานประมาณ 1 ล้านคน มีอัตราการมีงานทำที่สูงมากถึง 99.5% 


 
ในภาพรวม วันนี้ชลบุรีปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับความเจริญจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเต็มตัว และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณายกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะเฉพาะด้านอีกด้วย
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่