ใครเป็นผู้บอกล้างหรือให้สัตยาบันโมฆียะกรรมของคนจริตวิกล ก่อนศาลสั่งให้ไร้ความสามารถครับ

กระทู้คำถาม
ข้อเท็จจริงคือ
                นาย A บรรลุนิติภาวะแล้วแต่กลายเป็นบ้า ไปทำสัญญาซื้อขายกับนาย B
นาย B ก็เหมือนรู้ๆว่านาย A ผิดปกติจากเดิมแต่ก็ยังทำนิติกรรม
                คราวหลังเมื่อแม่ของนาย A รู้เข้า แม่ของนาย A จึงขอให้ศาลสั่งให่ไร้ความสามารถ
ทีนี้หลังจากศาลสั่งให้แม่ของนาย A เป็นผู้อนุบาล แต่ถ้าเป็นโมฆียะกรรมก่อนหน้านั้นล่ะครับ
แม่ของนาย A สามารถบอกล้างสัญญาซื้อขายต่อนาย B ได้หรือไม่ครับ

ตาม ปพพ. มาตรา 175 ผมอ่านแล้วไม่เคลียร์ครับ ว่าย้อนไปถึงก่อนศาลสั่งให้ไร้ความสามารถหรือไม่ครับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่