สอบถามมีปัญหา เรื่องปุ้ม checkbox ครับ php

คืออยากให้กดปุ่มแถวที่หนึ่งก็เลือกแถวที่หนึ่งทั้งหมด แต่มันไปรวมถึงแถวสองด้วยอะครับ

แล้วพอกดปุ้มตรงแถวสองอย่างเดียว ก็ไม่ขึ้นเลย ต้องแก้ตรงไหนครับ

อยากให้มันเลือกแค่เฉพาะแถวที่กดอะครับ
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
        <link rel="stylesheet" href="select.css" type="text/css" />
        

    </head>
    <body>
        
                     <center>   
                         <h1 class="showTableCustomer">ตารางแสดงข้อมูลของลูกค้า</h1> <br><br><br>
                           
         <form action="print.php" method="post" name="test">                  
                    <table class="showTable">
                      <tr>
                            <th class="ShowBorder">เลือกทั้งหมด</th>                  
                          <th class="ShowBorder">รหัสลูกค้า</th>
                        <th class="ShowBorder">ชื่อลูกค้า</th>
                         <th class="ShowBorder">ชื่อบริษัท</th>
                        <th class="ShowBorder">เบอร์โทร</th>
                        <th class="ShowBorder">ไลน์ไอดี</th>
                         <th class="ShowBorder">อีเมล</th>                     
                        <th class="ShowBorder">ที่อยู่</th>
                        <th class="ShowBorder">เพิ่มข้อมูล</th>
                        <th class="ShowBorder">แก้ไขข้อมูล</th>
                        <th class="ShowBorder">ลบข้อมูล</th>
                       <th class="ShowBorder">ปริ้นข้อมูล</th>
                        
                         
        <?php
       include('databaseConnection.php');    //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database
       
    $query = "SELECT * FROM customerdata" or die("Error:" . mysqli_error());
     $result = mysqli_query($connect, $query);  
                      
     while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
         ?>
                     
                      <tr>       
                  
                     <td class="borderTable1"><input type="checkbox" name="css_all_check" id="css_all_check" value="check"></td>
                     <td class="borderTable"><input  type="checkbox" class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php echo $row["id"]; ?>">
                    <br>  <?php echo $row["id"]; ?></td>
                      
                  <td class="borderTable"><input type="checkbox"  class="css_data_item"  name="chkData[] " value="<?php  echo $row["customerName"] ;?>">
                      <br>  <?php  echo $row["customerName"] ;?></td>
                           
       <td class="borderTable3"><input  id="borIn" type="checkbox"  class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php  echo $row["companyName"]; ?>">
                        <br>  <?php  echo $row["companyName"]; ?></td>
       
             <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php  echo $row["phoneNumber"]; ?>">
                 <br>  <?php  echo $row["phoneNumber"]; ?></td>
             
              <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php   echo $row["LINEID"]; ?>">
                  <br>  <?php   echo $row["LINEID"]; ?></td>
              
               <td class="borderTable"><input type="checkbox" class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php  echo $row["email"]; ?>">
                   <br>  <?php  echo $row["email"]; ?></td>
               
              <td class="borderTable">  <input type="checkbox" class="css_data_item"  name="chkData[]" value="<?php echo $row["address"]; ?>">
                  <br>  <?php echo $row["address"]; ?></td>
              
                         <td class="borderTable1"><?php echo "<a href='insert.php?id=$row[0]'>เพิ่ม</a>" ?></td> 
                          <td class="borderTable1"><?php echo "<a href='edit.php?id=$row[0]'>แก้ไข</a>" ?></td> 
       <td class="borderTable1"><?php  echo"<a href='delete.php?id=$row[0]' onclick=\"return confirm('Do you want to delete this record? !!!')\">ลบ</a>"?></td>                             
                           <td class="borderTable1"><input  id="btnPrint"  name="btnSubmit" type="submit" value="ปริ้น"></td>
                      
                         
                      </tr>
                      
                      
                    
        <?php      
        }
        ?>
                       
     </table>
         </form>           
    </center>
    
       <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>    
<script type="text/javascript">  
$(function(){        
      $("#css_all_check").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม
          if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก
              $(".css_data_item").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด 
          }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก
              $(".css_data_item").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด 
          }
      });      
});  
</script>  
    
    
    
    </body>
</html>
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่