มุมมองความเห็นพระไพศาล วิสาโล ต่อพระอภิธรรม

กระทู้สนทนา
สำหรับทิฏฐิของผมในเรื่องนี้ ผมเห็นว่า "จำเป็นทั้งหมด" ที่จะต้องศึกษาสำหรับการดับทุกข์
เพราะปัญญา 3 ขั้น ล้วนต้องอาศัยพระธรรมทั้งหมด 

พระไพศาล วิสาโล ควรศึกษาพระอภิธรรมไหม วันที่ 26 กรกฎาคม 2014
ข้อความสนทนาฉบับเต็ม http://visalo.org/QA/Q570726.html

อยากฟังทิฏฐิของทุกท่านครับ กรุณาแสดงความเห็นอย่างสุภาพชนพึงกระทำ และใช้หลักธรรมเทสกธรรม 5 

ปัญญา 3 ขั้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
หลักธรรมเทสกธรรม 5 
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่