งานแต่ง งานศพ งานบุญ เชงเม้ง ช่วงโควิดระบาดและประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะต้องจัดงานอย่างไร

กระทู้สนทนา
เพื่อที่ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานดังกล่าวจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง กระทรวงวัฒนธรรมจึงออก

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา 
และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดเกี่ยวกับงานพิธีต่างๆไว้ดังนี้

๑. งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

๒. กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ เช่น

งานศพ 
ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด 
ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร 
ต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึกต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่นให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทางศาสนานั้นๆ

วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ 
ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน เช่น การฟังธรรมะออนไลน์ 
งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ 

ส่วนงานเฉพาะอื่นๆ เช่น งานแต่งงาน เชงเม้ง งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์
และแนวทางการปฏิบัติทั่วไปในการจัดงานเหล่านี้
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่คลิปนี้
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่