โควิด 19 ชาติจะพ้นภัย ถ้าอนุทินลาออกไป

กระทู้โพล
จากการให้สัมภาษณ์ของอนุทิน  ทำให้เชื่อได้ไม่มีความสามารถบริหารด้านสาธารณสุข 
แค่ข้อมูลของผู้ติดเชื้อที่ถูกต้องยังไม่รู้  อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน
โรงพยาบาลบางแห่งต้องขอรับบริจาค  ทำไมรัฐบาลไม่จัดหาให้เพียงพอ   โควิด 19 ไม่สำคัญ หรือ รัฐบาลถังแตก?
การแก้ปัญหาโควิด 19 ควรเริ่มจาก อนุทิน ที่ไร้ความสามารถด้านงานสาธารณะสุขลาออกไป
แล้วแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานแทน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และประชาชน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่