เกม XO ภาษาซี

สวัสดีครับ
วันนี้ผมได้ลองสร้างเกม XO โดยการเขียนโค้ด
ภาษาซี  ส่วนการเล่นเกมนี้เลือกที่วางของตัวเอ็กหรือตัวโอเป็นคอลลัมและแถว เช่นต้องการเลือกช่องตรงกลางก็ใส่เลขไปว่า 2,2 แล้วกด enter ใครส่งใจสามารถก็อปปี้ไปใส่ในคอมไพเลอแล้วรันได้เลยนะครับ

ส่วนของโค้ดก็ประมาณนี้ครับ

#include <stdio.h>
char board[3][3] = {{'1','2','3'},
                                  {'4','5','6'},
                                  {'7','8','9'}};
int r,c,i=0;
int main() {
    printf("    1    2    3\n");
    printf("1|    |    |    |\n");
    printf("2|    |    |    |\n");
    printf("3|    |    |    |\n");
    printf("\n=================\n");
    
    
    while (i<1){
    printf("o turn");
    scanf("%d,%d",&r,&c);
    r-=1;
    c-=1;
    o();
    chekO ();
    
    printf("x turn");
    scanf("%d,%d",&r,&c);
    r-=1;
    c-=1;
    x();
    chekX ();
    }
}
int o (){
    board [r][c] = 'o';
    printf("   1    2    3\n");
    printf("1| %c | %c | %c |\n",board[0][0],board[0][1],board[0][2]);
    printf("2| %c | %c | %c |\n",board[1][0],board[1][1],board[1][2]);
    printf("3| %c | %c | %c |\n",board[2][0],board[2][1],board[2][2]);
    printf("\n=================\n");
}
int x (){
    board [r][c] = 'x';
    printf("   1    2    3\n");
    printf("1| %c | %c | %c |\n",board[0][0],board[0][1],board[0][2]);
    printf("2| %c | %c | %c |\n",board[1][0],board[1][1],board[1][2]);
    printf("3| %c | %c | %c |\n",board[2][0],board[2][1],board[2][2]);
    printf("\n=================\n");
}
int chekO (){
    if(((board[0][0]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][2]))||
    ((board[0][2]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][0]))||
    ((board[0][0]==board[1][0])&&ร้องไห้board[1][0]==board[2][0]))||
    ((board[0][1]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][1]))||
    ((board[0][2]==board[1][2])&&ร้องไห้board[1][2]==board[2][2]))||
    ((board[0][0]==board[0][1])&&ร้องไห้board[0][1]==board[0][2]))||
    ((board[1][0]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[1][2]))||
    ((board[2][0]==board[2][1])&&ร้องไห้board[2][1]==board[2][2])))
    {
        printf ("O Win !!!");
        i=1;
    }
    else {}
}
int chekX (){
    if(((board[0][0]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][2]))||
    ((board[0][2]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][0]))||
    ((board[0][0]==board[1][0])&&ร้องไห้board[1][0]==board[2][0]))||
    ((board[0][1]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[2][1]))||
    ((board[0][2]==board[1][2])&&ร้องไห้board[1][2]==board[2][2]))||
    ((board[0][0]==board[0][1])&&ร้องไห้board[0][1]==board[0][2]))||
    ((board[1][0]==board[1][1])&&ร้องไห้board[1][1]==board[1][2]))||
    ((board[2][0]==board[2][1])&&ร้องไห้board[2][1]==board[2][2])))
    {
        printf ("X Win !!!");
        i=1;
    }
    else {}
}
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่