ถ้าในสมัยพุทธกาลอินเดียไม่ได้แตกออกเป็นมหาชนบท ๑๖ แคว้นแต่รวมตัวเป็นจักรวรรดิเดียวกันจะส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง

กระทู้คำถาม
คือผมเคยอ่านหนังสือพุทธประวัติ รวมถึงประวัติศาสตร์อินเดียในสมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้นอินเดียยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และแต่แตกออกเป็น 16 แคว้นด้วยกัน แต่ละแคว้นต่างมีราชาและราชวงศ์เป็นของตนเองและมีหลักความเชื้อและสำนักทางความคิดที่แตกต่างเต็มไปหมด นอกจากนี้บนแผ่นดินอินเดียยังมี แคว้นมหาอำนาจ 5 แคว้นด้วยกันตั้งแต่ แคว้นมคธ แคว้นโกศล แคว้นวังสะ  แคว้นอวันตี แคว้นวัชชี

ซึ่งผมเกิดคิดได้ว่าถ้าอินเดียในสมัยพุทธกาลไม่ได้แตกออกเป็น มหาชนบท ๑๖ แคว้น แต่รวมตัวกันเป็นมหาจักวรรดิเดียวกัน ของชนเผ่าอารยัน (ซึ่งก็หมายถึงรวมตัวเป็นประเทศหรืออาณาจักรเดียวกัน) และอีกอย่างยังเป็นรัฐมหาอำนาจในแถบอนุทวีปด้วย รวมถึงเป็นจักรวรรดิที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรื่องอย่างมาก มีจักรพรรดิ และราชวงศ์เดียวที่ปกครองอินเดียทั้งทวีป และยังมีอาณาเขตที่กว้างใหญไพศาล  โดยไม่ได้แตกออกเป็นแคว้นต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นกัน   ซึ่งถ้าในสมัยพุทธกาลอินเดียรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิเดียวกันจะส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่