โดนโรงแรมให้ลดวันทำงาน ไม่รับเงินเดือน!!!!!ฟ้องได้มั้ยค่ะ

ที่ทำงานเราให้เราทำงาน 5 วัน 1 วันคือ Day off ส่วนอีกวันคือ without pay (ไม่จ่ายเงิน)

กรณีนี้เราสามารถฟ้องได้มั้ยค่ะ โดนทุกคนน่ะค่ะ เท่ากับลดเงินเดือนไปคนล่ะ 2,000-2,500 ต่อเดือน

โรงแรมอ้างว่าผลประกอบการไม่ดี มีวิกฤตไวรัสโคโรน่า แล้วมันต้องมีผลกับมนุษย์เงินเดือนด้วยหรออ

วอนผู้รู้ ช่วยไขข้อข้องใจทีค่ะ

สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
ระหว่างยอมลดเงินเดือน
กับกิจการไปไม่รอดหรือต้องหางานใหม่
คิดว่าแบบไหนดีกว่าคะ

ถ้าคิดว่ามีที่ไปที่ดีกว่านี้ ก็อย่ายอมค่ะ
ฟ้องเลย แล้วหางานใหม่ไว้รอเลยค่ะ

บางทีก็ต้องใจเขาใจเราบ้างนะคะ
มันมีวิกฤตจริงๆ รายรับลดลง
เจ้าของกิจการก็ต้องพยายามปรับตัวหาทางออก
ให้กิจการอยู่ได้ พนักงานอยู่ได้
ทางออกมันมีไม่กี่แบบหรอกค่ะ
ลดพนักงาน ลดเงินเดือน
จะบอกพนักงานเกี่ยวอะไรด้วย
เกี่ยวค่ะ ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ก็ต้องไปด้วยกันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 55
เห็นการตอบโต้ของ จขกท. แล้ว .... เบิดคำสิเว้า
ความคิดเห็นที่ 9
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 75 ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา 55 และภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา 70 (1)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 8 คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น


จากมาตรา 75 ถ้าเหตุที่ทำให้นายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวนั้น “ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย” นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า 75%
แต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย  นายจ้างก็หยุดกิจการได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
ต่อไปก็ต้องพิจารณาว่า “ไวรัสโคโรน่า” เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่?

ถ้านายจ้างสั่งหยุดงาน โดยไม่จ่ายเงิน ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
ลูกจ้างก็มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ให้ศาลวินิจฉัย

ป.ล. ตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดนไปตาม ๆ กัน ไม่เฉพาะโรงแรม พวกทัวร์ก็ด้วย
และไม่จำเพาะนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้นที่ไม่มาไทย
นักท่องเที่ยวชาติอื่น แค่รู้ว่าไทยเสี่ยงต่อการแพร่ของไวรัส เขาก็ไม่มาด้วย
ความคิดเห็นที่ 73
โดนลดเงินเดือนลงมาแค่ 2,000-2,500  ก็โวยวายจะเป็นจะตาย  จะฟ้องเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองท่าเดียว  แบบไม่ดูสถานะการณ์อะไรบ้างเลย
ตำแหน่งงานความรับผิดชอบก็คงไม่ได้สูงเว่อร์อะไร  ถึงคิดอะไรออกมาในทำนองนี้ได้  ยิ่งเห็น จขกท. ตอบใน คห.32 กับ 43  ก็คงจะไม่ผิดแน่
เชียร์ให้ จขกท. เปิดหน้าชนไปเลยครับ  อยากจะรู้เหมือนกัน  ว่าตอนจบ จขกท. จะเป็นอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 110
ไม่เชื่อเลยว่าได้งานใหม่แล้ว
แค่กลบเกลื่อนประสาคนขี้แพ้ น่าเวทนามาก
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่