นอกจากรูปนาม ไม่มีอะไรเลยที่เป็นอนัตตา

กระทู้คำถาม
ขันธ์5 คือรูปนาม เป็น ไตรลักษณ์
สัพเพธรรมอนัตตา หมายถึง ขันธ์5 รูปนาม คือ
รูปเป็นอนัตตา
เวทนาเป็นอนัตตา
สัญญาเป็นอนัตตา
สังขารเป็นอนัตตา
วิญญาณเป็นอนัตตา
นอกจากรูปนาม ไม่มีอะไรเลยที่เป็นอนัตตา เป็นไตรลักษณ์
ฉนั้น ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งจึงหมายถึง มีรูปนาม ขันธ5 เป็นที่พึ่ง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรม
ถ้าคนไม่มีขันธ์5ก็เปรียบเหมือน ต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถบรรลุธรรมได้
พระพุทธเจ้าสอนให้มีธรรมเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่งคือให้
อาศัย ธรรม อาศัยตน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์
 
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่