อีกหนึ่งความคิดเห็นจากเพจหนัง

กระทู้สนทนา
https://www.facebook.com/TuaronPopcorncheese/posts/2993729290677536?__xts__%5B0%5D=68.ARBrFZgHMpcyte5uqf4AMDc6TpGl6nDwLCvqHwx-8Y4p8uLhJDJhmhbPWe0vl_VthHh7ZWC72_XeDvRcA4ZPBX3uxaNViY2Dro6qjRPMVf7YrADuu-o9WYtQn-ovysE78DgvicjVPPodleReKxPm_vE01bwl8rUsmj9Waxi8yFcCnNAt_HwSLqHQ6VqisZJ4fiBRpTmZwxK-Pn8SrupcTSRN9zfuhetabhXiyszr7Cmz1JxMAHC7wBS-d0CS5z0kK_4M8VuMTAGyMvjo30--FTWLDh6WRBsZYyTHTde4rILL4LdBN8Nqiu-eg126TKhCLyJvWn0y2DicQyyEyvBdp0BXfw&__tn__=K-R

อาจจะไม่สละสลวยและไม่ถูกทั้งหมดแต่ผมว่าหลายอย่างเค้าก็พูดมีประเด็นนะ 
 
อนึ่ง อ่านแค่บทความก็พอครับไม่ต้องสนคะแนนหรอก เพราะเชื่อว่าหลายคนที่ไปดูก็คงมีคะแนนในใจแล้ว
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่