ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Drama Award 2019

Drama Award 2019
1. ละครยอดเยี่ยม ประจำปี 2019   
กรงกรรม ช่อง 3     
มนตรามหาเสน่ห์ ช่อง PPTV
ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์ ช่อง 7
เล่ห์รัญจวน ช่อง 8
ทะเลริษยา ช่อง one 31
สี่ไม้คาน ช่อง 7
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ละครกรงกรรม ช่อง 3
 
2. ซีรีย์ยอดเยี่ยม                
Club Friday the series 11 ช่อง GMM 25
Tharn Type the series ช่อง One 31
เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ ช่อง One 31
รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง Line TV
เสือ ชะนี เก้ง ช่อง one 31
ทฤษฏีจีบเธอ ช่อง GMM 25
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ Tharn Type the series ช่อง One 31 และ เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ ช่อง One 31
 
3. Top 6 นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
พูลภัทร อัตถปัญญาพล จาก สองนรี ช่อง 7        
ณัฐวัฒน์ เปล่งสิริวัฒน์ จาก มนตรามหาเสน่ห์ ช่อง PPTV  
วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ จาก เรือนไหมมัจจุราช ช่อง one 31   
จิรายุ ตั้งศรีสุข จาก กรงกรรม ช่อง 3    
เจษฏ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ จาก ทะเลริษยา ช่อง one 31     
สพล อัศวมั่นคง จากสองนรี ช่อง 7
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ พูลภัทร อัตถปัญญาพล จาก สองนรี ช่อง 7
 
 
 
 
4. Top 6 นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม             
พิชชาภา พันธุมจินดา จากกรงกรรม ช่อง 3         
ราณี แคมเปญ จาก กรงกรรม ช่อง 3    
เอมี่ กลิ่นประทุม จากทะเลริษยา          
ราศี วัชราพลเมฆ จากเรือนไหมมัจจุราช ช่อง one 31        
สุจิรา อรุณพิพัฒน์ จาก เรือนไหมมัจจุราช ช่อง one 31     
มยุรา เศวคศิลา จาก สองนรี ช่อง 7
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ มยุรา เศวคศิลา จาก สองนรี ช่อง 7
 
5. Top6 ผู้กำกับละครยอดเยี่ยม
จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ จาก เรือนไหมมัจจุราช ช่อง One 31       
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จาก กรงกรรม ช่อง 3        
แผ่นดิน ประสงค์สันติ จาก มธุรสโลกันตร์ ช่อง 7 
ชัชวาล ศาสตวัตกลูน จาก สองนรี ช่อง 7            
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร จาก ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM 25 
พลชย เมธา จาก สารวัตรใหญ่ ช่อง 7
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ แผ่นดิน ประสงค์สันติ จาก มธุรสโลกันตร์ ช่อง 7            
6. Top 5 นักแสดงดาวรุ่งชาย ยอดเยี่ยม
วงศ์รวี นทีธร จาก รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง One 31          
ธิติ มหาโยธารักษ์ จาก รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง One 31  
ยศวรรธน์ ทะวาปี จาก มธุรสโลกันต์ ช่อง 7         
หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล จาก หัวใจลูกผู้ชาย ช่อง 7 
อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล จาก เล่ห์รัญจวน ช่อง 8
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ธิติ มหาโยธารักษ์ จาก รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง One 31
 
 
 
 
7. Top 5 นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม             
ชลฤดี อมรลักษณ์ จากเล่ห์รัญจวน ช่อง 8           
กัญญาวีร์ สองเมือง จาก รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง One 31              
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ จาก สองนรี ช่อง 7              
รมิดา ธีรพัฒน์ จาก สวยซ่อนคม ช่อง 7               
นัตยา ทองเสน จาก ภาตุฆาต ช่อง One 3
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ชลฤดี อมรลักษณ์ จากเล่ห์รัญจวน ช่อง 8       
 
8. Top 6 นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ศรัณย์ ศิริลักษณ์ จาก สวยซ่อนคม ช่อง 7           
ศุกลวัฒน์ คณารศ จาก ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์ ช่อง 7    
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง จากทะเลริษยา ช่อง One 31 
ภูธเนศ หงษ์มานพ จาก เรือนไหมมัจจุราช ช่อง One 31    
ยุทธพิชัย ชาญเลขา จาก ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM 25    
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ช่อง One 31
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ยุทธพิชัย ชาญเลขา จาก ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM 25               
 
9. Top 7 นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
กมลชนก เขมะโยธิน จาก ก่อนอรุณจะรุ่ง ช่อง GMM 25   
ใหม่ เจริญปุระ จาก กรงกรรม ช่อง 3    
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ จาก มนตรามหาเสน่ห์ ช่อง PPTV    
ทิฆัมพร ฤิทธาอภินันท์ จาก เรือนไหมมัจจุราช ช่อง One 31             
พีชญา วัฒนามนตรี จาก สองนรี ช่อง 7              
อัญรินทร์ ธีราธนพัฒน์ จาก บ่วงสไบ ช่อง 7        
กาญเกล้า ด้วยเศียรเกล้า จากสวยซ่อนคม ช่อง 7
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ พีชญา วัฒนามนตรี จาก สองนรี ช่อง 7 และ อัญรินทร์ ธีราธนพัฒน์ จาก บ่วงสไบ ช่อง 7
 
 
 
10. Top 6 ร้ายได้ใจ/จอมขโมยซีน ยอดเยี่ยม (ละครและซีรีย์) 
กรรณาภรณ์ พวงทอง จาก มนตรามหาเสน่ห์ ช่อง PPTV   
พีชญา วัฒนามนตรี จาก สองนรี ช่อง 7              
เวฬุรีย์ ดิษยบุตร จาก เล่ห์รัญจวน ช่อง 8            
ทราย เจริญปุระ จาก เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ ช่อง One 31 
พิยดา อัครเสรณี จาก ทะเลริษยา ช่อง One 31  
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ จาก Club Friday the series 11    
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ กรรณาภรณ์ พวงทอง จาก มนตรามหาเสน่ห์ ช่อง PPTV และ ทราย เจริญปุระ จาก เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ ช่อง One 31               
 
11. Top 6 นักแสดงชายแห่งปี             
ศุกลวัฒน์ คณารศ  
กันตพงษ์ บำรุงรักษ์               
พูลภัทร อัตถปัญญาพล         
วงศกร ปรมัตถากร 
ธนา สุทธิกมล         
ณวัฒน์ กุลรัตนรัตน์
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ธนา สุทธิกมล เหตุผลคือ มีผลงานหลายช่องมากมาย และได้กระแสจากการแสดง แถมยังสามารถทำเรตติ้งในการเปิดตัวละครช่อง PPTV ได้ดีมาก แม้ว่ากระแสของตัวนักแสดงจะไม่มีแล้วก็ตาม
 
12. Top 6 นักแสดงหญิงแห่งปี            
นิดา พัชระวีรพงษ์  
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์     
เมลดา สุขศรี          
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์             
ใหม่ เจริญปุระ
ราณี แคมเปญ
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ ผลงานอันโดดเด่นอย่างมนตรามหาเสน่ห์ หลงเงาจันทร์และเล่ห์รัญจวญ ทำให้ปลุกกระแสได้ไม่น้อย แถมยังทำให้ละครช่อง PPTV เปิดตัวอย่างสวยงามและมีคนติดตามใน line TV เป็นหลักหมื่นคน ทั้งที่ตัวนักแสดงเองไม่ใช่คนในกระแส แต่สามารถทำให้คนดูละครได้ จึงเหมาะสมที่ได้รับรางวัลนี้ไปครองประจำปีนี้

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่