นับคลื่น SET50 ผมคิดว่าอยู่ในคลื่นที่ 4

                               

                                                SET50 อยู่ใน Wave-4 ของ  1St Extension Terminal Impulse (3-3-3-3-3) Wave-4 เป็นรูปแบบ  Neutral Trianglesครับรูปแบบนี้ไม่มีในหนังสือเป็นรูปแบบที่มีการค้นคว้าภายหลังจากที่หนังสือออกไปแล้ว   ลองหาได้ใน google มีครับ

กราฟ SET50 วันที่ 4 พฤจิกายน 2562

กราฟวันที่ 18 ธันวาคม 2562รูปแบบนี้ไม่ใช่ ExpandingTriangleเพราะปลายไม่ได้บานออกจากกัน และ ExpandingTriangleส่วนมากจะเจออยู่ในคลื่น 2 ไม่เจอในคลื่น 4 ยากมากครับในคลื่นที่สอง wave-B ยาวไม่ถึง 100% ของ wave-A  C แม้จะยาวกว่า B แต่ไม่ได้ยาวกว่า 138.2% จึงเป็น Flat Normal จึงไม่ผิดกฏ กฏของการสลับ  Rule of Alternation โครงสร้างรูปแบบ Correction wave ของ wave2 และ wave4) คือถ้าสองเป็น Flat ไปแล้ว  สี่จะต้องเป็น Zigzag หรือ Triangle เท่านั้นจะเป็น Flat ซ้ำไม่ได้
.
.
แต่กรณี SET50 พิเศษหน่อยตรงที่ว่าคลื่น 2 กับ คลื่น 4 ทับซ้อนกัน ในกฏ Impulse มีกฏหนึ่งคือ Overlap Rule ซึ่งเป็นตัวแยกแยะรูปแบบ Impulsion กับ Teminal ใน SET50 คลื่นย่อยของ larger 5th wave Extension เป็นรูปแบบ Terminal จึงทับซ้อนกัน
.
.

Extension Ruls กฏการยืดตัว จะต้องมีคลื่นยาวที่สุดเป็นคลื่นยืดตัว (เทียบเฉพาะ คลื่น 1 / 3 / 5 เท่านั้น) โดยทั่วไปคลื่นที่ยืดตัว  มักยาว ตั้งแต่ 161.8% ขึ้นไปอาจจะความยาวน้อยกว่านี้แต่พบได้น้อย คือ 1Extension คลื่น 1 ยาวที่สุด อาจมีความยาวไม่ถึง 161.8% ของความยาวคลื่นที่ 3แต่ความยาว คลื่นที่ สามต้องยาวไม่เกิน 61.8% ของคลื่นที่หนึ่ง
.
.  
Rule of Equality คือ เมื่อเทียบระหว่าง 1 3 5 คลื่นที่ไม่ใช่คลื่นยืดตัวทั้งสองมักต้องมีสัดส่วนเท่ากันตาม Fibonacci number ในแง่ของราคา หรือ เวลา  ดังนั้น Wave-3 Wave-5 จะใช้เวลาใกล้เคียงกัน  ว่ากันถึงเรื่อง  1St Extension Terminal Impulse (3-3-3-3-3)ถึงไม่ใช่ 1St Extension ธรรมดาแต่ก็เป็นตระกูลเดียวกันจึงต้องใช้กฏของ Wave-1 Extended มากำกับครับ 
.
.
1.The move that follows Extended wave-1 (wave-2) cannot retrace much more than 38.2% of wave1. Wave 2 will not likely be a Zigzag pattern.คลื่น 2 จะปรับฐานไม่เกิน 38.2% ของคลื่น 1 และ คลื่น 2 ทั้งหมดจะมีรูปแบบเป็น Zigzagไม่ได้ เป็นได้แค่ Flat หรือ Triangle
.
.
2.If you do see a Zigzag form after the 1st wave Extension, most likely it will be the completion of only wave-a of a larger Flat correction for wave-2. Wave-2 cannot be a Running correction.ถ้าเจอเป็นรูปแบบซิกแซกหลังจบคลื่น 1 ยืดตัวให้อาจเป็นได้ว่านั่นเป็นเพียงคลื่นย่อย 2 ของ Flat เท่านั้น และ คลื่น 2 จะเป็น Running correction ไม่ได้ครับ (Wave-C failure)
.
.
3.Wave-5 must be the shortest of the three thrust waves (1,3,5). คลื่น5 จะต้องสั้นที่สุดใน the three thrust waves (1,3,5) ถ้าสามยาวเท่ากับ 61.8% ของ x1 คลื่น 5 จะยาวเท่ากับ 38.2% ของสาม  แต่ถ้า 3 ยาว 38.2% ของ 1   5 จะยาว 61.8% ของ 3 
.
.
4.Probabilities greatly favor that wave-2 will be more complex and time-consuming than wave-4 and it is likely that it will be the most complex and time consuming pattern in the entire series (1-5).โดยทั่วไปคลื่น 2มักจะซับซ้อน และใช้เวลามากกว่า wave 4 นอกจากนี้ wave2 นี้ยังอาจเป็นคลื่นที่ใช้เวลามากที่สุดในคลื่นทั้งหมด 1-5  คลื่น 4จะใช้เวลาเท่าคลื่น 2 ไม่ได้
.
5.If the pattern is above polywave development, the probabilities greatly favor that wave1 will be the subdivided wave (the most complex of the three thrust segments). If wave-1 is not the subdivided pattern, then it must be wave-3.  หากรูปแบบมีระดับสูงกว่า Polywave จะพบว่า คลื่น1 ยืดตัวนั้น มักจะ Subdivided เป็นคลื่นย่อยๆ และซับซ้อนที่สุดเมื่อเทียบ Impulse segments ทั้งสามนั้น แต่หากคลื่น1 ยืดตัวนั้นไม่ subdivided แล้ว จะต้องเป็นคลื่น 3 ที่ต้องเกิด subdivided **Subdivided (การแบ่งเป็นคลื่นย่อย) ความหมาย ไม่เหมือนกับกับ Extension (คลื่นที่ยืดตัว) แต่มักจะเกิดใน Segment เดียวกันประมาณ 90%
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่