บทสวด พระจี้กง 濟公活佛

บทสวด พระจี้กง 濟公活佛

南無濟公    活佛祖師
นำโม  จี้กง          อ๊วงฮุด โจวซือ

南無佛 南無法    南無僧
นำโมฮุด      นำโมหวบ      นำโมเจ็ง

大慈大悲  救苦 救難 
ไต่ซื้อ ไต่ปุย        กิวโค่ว   กิวหลั่ง

南無濟公    活佛祖師
นำโม  จี้กง          อ๊วงฮุด โจวซือ

         佛法 保平安
      ฮุดฮวก  ป๋อเพ็งอัง

^_^  ..._/\_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่