ชาวไร่สับปะรดตื่น! ผวาราคาทิ้งร่วง โรงงานขู่ไม่เปิดการผลิตต้องถอยแรงงานต่างด้าว

กระทู้ข่าว
            ชาวไร่สับปะรดตื่น! ผวาราคาทิ้งร่วง หลังกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมบีบทำเอ็มโอยูสัญญาจ้าง 12 เดือน พ่วงค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกคนละ 1 หมื่นบาท ชี้สัญญาไม่แฟร์ หากมีปัญหาเยอะจะไม่เปิดการผลิต โอดแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวซ้ำรอยอุตสาหกรรมประมงเจ๊ง
            แหล่งข่าวโรงงานสับปะรด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบว่าโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดจะไม่เปิดการผลิตสับปะรดปี 2562-2563 จนกว่ากรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจะแก้ไขข้อกำหนดให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงจะกำหนดเปิดการผลิต จากที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดไทยเพื่อการส่งออกที่จ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องทำเอ็มโอยูกับบริษัทจัดหางานและจะต้องทำสัญญจ้างแรงงานตลอดทั้งปีคือ 12 เดือน และจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคลอีกคนละ 1 หมื่นบาทนั้น
            สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยไดรับการประสานจากสมาชิกให้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อกำหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านประชุมมีความเห็นร่วมกันดังนี้
1.ข้อกำหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะสับปะรดเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตเป็นฤดูกาลปีละ 9 เดือนและจะเว้นช่วงที่ไม่มีผลผลิตส่งให้โรงงานปีละประมาณ 3 เดือน
2.ขอให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณากำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดจ้างแรงงานตามฤดูกาลของผลผลิตสับปะรดปีละ 9 เดือน
3.ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดค่าใช้จ่ายรายบุคคล คนละ 1 หมื่นต่อการทำสัญญาจ้างแต่ละครั้ง
4.ข้อเสนอตามข้อ 2 และ ข้อ 3 หากไม่ได้รับการแก้ไขโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดจะยังไม่เปิดการผลิตเพราะแต่ละโรงใช้แรงงานเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 500-1,400 คน หากดำเนินการตามที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดแต่ละโรงงานไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ หวั่นจะซ้ำรอยอุตสาหกรรมประมงที่เจ๊งกันถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ดีน่าเป็นห่วงขณะนี้ราคาสับปะรดดีมาก ผลผลิตน้อยกระทบแล้ง แต่ถ้าโรงงานหยุดรับซื้อราคาร่วงแน่นอน!!


http://www.thansettakij.com/content/409166?fbclid=IwAR34EzV78nWspTjj3Q8oUkxx98Vv5nmwhcbTeSqaYSEdyai6jQpMwv1k3Lc
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่