EARTH น้อมรับมติตลท.เชื่อใช้มาตรฐานเดียวกันเพิกถอนบจ.อื่น

https://www.share2trade.com/index.php?mod=news&file=view&id=3164

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีมติเพิกถอนหุ้น EARTH ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้นบริษัทฯ ขอน้อมรับผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเชื่อในธรรมมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ปฏิบัติต่อบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่เข้าเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์เรื่องการไม่ส่งงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ ซึ่งเชื่อว่าคงมีบริษัทอื่นที่ไม่ส่งงบการเงินที่มีระยะเวลามากกว่า EARTH ได้รับการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือถูกเพิกถอนในคราวเดียวกันกับ EARTH เช่นกัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการขอผ่อนผันการส่งงบการเงินมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งที่ร่างงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 ก็เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่รอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้  ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ส่งหนังสือขอไม่เทรดชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเทรดชั่วคราว) ว่าบริษัทฯ ต้องเทรดตามคำสั่งของตลาดฯ คำอุทธรณ์ไม่มีผล

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีมติเพิกถอนหุ้น EARTH ออกจากตลาดฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา บจ.อื่นเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ให้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอตอกย้ำว่าที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าจะทำให้หุ้น EARTH กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การลงทุน หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ EARTH (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่