BANPU การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ประเทศจีน

กระทู้คำถาม
ส่วนราคาหุ้นก็ลงไปเรื่อยๆวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ประเทศจีน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น
ได้มีการได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ
ในประเทศจีน ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment Co., Ltd ซึ่ง BPP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin มีกำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
มูลค่าการลงทุน 189.15 ล้านหยวน อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ราคา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้ BPP
จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวในไตรมาส 3 ปี 2562
จึงทำให้ปัจจุบัน BPP มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้นรวม 7 โครงการ
และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 177.32 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้า กำลังการผลิต
(เมกะวัตต์) สถานที่ตั้ง
(มณฑล) อัตรารับซื้อไฟฟ้า
(หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
1. Huineng 21.51 ซานตง 0.98 กรกฎาคม 2559
2. Jinshan 28.95 ซานตง 1.00 กันยายน 2559
3. Haoyuan 20.00 ซานตง 1.00 ตุลาคม 2559
4. Hui'en 19.70 ซานตง 0.98 มกราคม 2560
5. Deyuan 51.64 เจ้อเจียง 0.98 กุมภาพันธ์ 2560
6. Xingyu 10.30 ซานตง 0.85 ตุลาคม 2560
7. Jixin 25.22 เจียงซู 1.00 มิถุนายน 2559
รวมกำลังการผลิต 177.32

BPP ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต
4,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568
โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่