ความสำคัญของกองทุนรวมทองคำหรือทองคำ

กระทู้คำถาม
มีคำถามดังต่อไปนี้ครับ
1.ทองคำหรือกองทุนรวมทองคำมีความสำคัญอย่างไร

2.ถ้าเราไม่ได้ถือทองคำซื้อกองทุนรวมทองคำเพื่อเอาไปเก็งกำไรจะซื้อไปทำไม

3.สำหรับท่านที่มีทองคำหรือกองทุนรวมทองคำมีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต แล้วเพราะอะไรจึงมีสัดส่วนในระดับนั้น

4.ขอความคิดเห็นส่วนตัวถ้าหากเกิดวิกฤตทองคำจะมีส่วนในการช่วยให้ท่านไม่ล้มละลายได้อย่างไร

แสดงความคิดเห็น
Preview