ถ้ากฏระเบียบทหารเปลี่ยนให้ไว้ผมยาวได้ จะมีผลกระทบอะไรบ้าง

ตามหัวข้อเลย ถ้าทหาร ร.ด. เปลี่ยนกฏระเบียบให้ไว้ผมยาวได้จะมีผลทั้งด้านดีแล้วด้านเสียอย่างไรบ้าง ขอความเห็นหน่อยครับ 
แสดงความคิดเห็น
Preview