สวัสดิการบริษัทผลิตสาหร่าย ในนิคมฯโรจนะ โอเครไหมครับ ?

อยากทราบว่าบริษัทเถ้าแก่น้อย เขาให้สวัสดิการอย่างไร สำหรับตำแหน่ง พนง.บัญชี
เช่น เงินเดือน โอที วันเวลางาน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าอาหาร  ฯลฯ ขอบคุณครับ 
แสดงความคิดเห็น
Preview