ขุนนางขั้น 3-9 ของจีน มีหน้าที่อะไรบ้างคะ

อ่านเจอมาว่า ขุนนางโบราณของจีน มี 9 ระดับขึ้น ขั้น 1 จะเป็นอัครมหาเสนาบดี
ขั้น 2 คือบรรดาเสนาบดีที่ดูแลกรม 6 กรม
แล้วขั้น ที่ 3 - 9 ล่ะคะ มีหน้าที่อะไรคะ ค้นข้อมูลเท่าไหร่ก็ไม่เจอ 

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview