IFEC เลิกจ้าง “ศุภกร แย้มงามเหลือ ”มีผล 17 ก.ย.นี้


" IFEC "เลิกจ้าง “ศุภกร แย้มงามเหลือ ”มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนนี้  และยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่มีให้กับนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์  และนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IFEC โดยพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการไอเฟคได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุ 1. บริษัทฯได้เลิกจ้างนายศุภกร แย้มงามเหลือ เป็นผลให้นายศุภกร แย้มงามเหลือ พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

2.เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ตรวจพบการกระทําทุจริตโดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือมอบอํานาจของบริษัทฯ จํานวนหลายฉบับผิดไปจากข้อความและวัตถุประสงค์เดิมที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เสนอให้กรรมการสองคน  คือพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ลงนามร่วมกันไว้ หรือที่ได้เสนอให้ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ หรือ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ลงนามร่วมกับ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หรือ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อนําไปทํานิติกรรมต่างๆ โดยพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ มิได้มีเจตนาจะให้กระทําการเช่นนั้น หรือร่วมรับรู้ หรือให้ความเห็นชอบด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกหนังสือมอบอํานาจทุกฉบับที่พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และ/หรือ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ได้ร่วมลงนามไว้กับบุคคลดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  บริษัทหลักทรัพย์ IFEC (หุ้น) NBC (หุ้น) ข่าวออนไลน์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่