“รางวัลชมนาด” เวทีแห่งความสำเร็จของสตรีผู้มีใจรักในการประพันธ์

กระทู้ข่าว


สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการรางวัลชมนาด เพื่อเฟ้นหางานประพันธ์แบบ “Non-Fiction” ที่มีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมจากนักเขียนหญิงไทย โดยจัดต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีสตรีไทย ส่งเสริมงานประพันธ์สู่สากล ได้แสดงศักยภาพในด้านงานเขียนอย่างเต็มที่

และในที่สุดก็ถึงเวลาประกาศผลรางวัลที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรอคอย เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม มีการประกาศผลรางวัลโครงการชมนาดครั้งที่ 7  และมีการเสวนาพูดคุยถึงผลงานที่ได้รับรางวัลชมนาด ประจำปี 2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่มาร่วมวิสัชนาเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้ด้วย
คำประกาศของคณะกรรมการรางวัลชมนาด  ประจำปี 2561  โดย รศ.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร  

“ คณะกรรมการตัดสินรางวัลชมนาด  ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่มีผลงานใดดีเด่นสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้    แต่อย่างไรก็ตามมีผลงานสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  ตามลำดับดังนี้  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เรื่อง “โลกคู่ขนาน”  ชื่อผลงานเดิมในการส่งเข้าประกวดคือ “ชื่อของฉัน ของฉัน และของฉัน”  เป็นสารคดีที่เป็นประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เป็นสตรีที่มีสามสถานะภาพในคนๆ เดียวกัน  คือในวันเยาว์มีสถานะเป็นลูกสาว  เมื่อเติบโตมีสถานะเป็นภรรยาและแม่ของลูก  แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สตรีทุกคนคุ้นเคยก็ตาม  แต่ผู้เขียนมีความสามารถในการเล่าเรื่องให้ชวนติดตาม   มีศิลปะในการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก   พร้อมนำเสนอว่าปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญในแต่ละช่วงชีวิตสามารถคลี่คลายได้ด้วยความรัก  ความเข้าใจและสายสัมพันธ์ในครอบครัว  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ความงดงามของชีวิต”  ชื่อผลงานเดิมในการส่งเข้าประกวดคือ  “พยาบาลไทยแข็งแกร่งไม่แพ้ใครในปฐพี”  เป็นเรื่องราวของสตรีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งรักและทุ่มเททำงานไม่เพียงแต่ตามหน้าที่ในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเท่านั้น  หากยังมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  เรื่องราวหลากหลายเรื่องที่นำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันนั้น  เผยให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรับทราบมาก่อน  ทำให้ตระหนักชัดว่าวิชาชีพพยาบาลนี้ มีคุณค่าต่อมนุษย์และสังคมเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งเป็นภารกิจหนักและค่าตอบแทนไม่มากนัก   แต่ผู้เขียนก็แสดงถึงความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนได้อย่างน่าประทับใจ

สารคดีทั้งสองเรื่องนี้  แสดงบทบาทความสำคัญและศักยภาพของสตรีทั้งในครอบครัวและในสังคม   คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ประจำปี 2561  ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนักเขียนสตรีทั้งสองท่านนี้ด้วย”แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่