สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับ 7 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/59 ถึง ไตรมาสที่ 1/61 (เรียงตามอักษร)

กระทู้สนทนา
อ้างถึงกระทู้ที่ https://pantip.com/topic/37688343    เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน Q1 ปี 2561 เปรียบเทียบกับ 7Q ตั้งแต่ Q2/59 ถึง Q4/60 (เรียงตามอักษร)   ปัจจุบันผมได้รวบรวม ตัวเลข กำไร/ขาดทุน ทั้งหมด 8 ไตรมาส (Q3-2559 ถึงQ2-2561)  โดยผมได้จัดทำกราฟขนาดเล็ก(Sparkline) ต่อจากตัวเลขกำไร/ขาดทุน  เป็นกราฟแบบ 12 ไตรมาส (ตั้งแต่ Q2-2558 ถึง Q1-2561)  สำหรับท่านที่ต้องการดูแบบกราฟแบบปกติ ผมได้จัดทำเป็นรายตัวให้ด้วย(ขอทำครั้งนี้เพียงครั้งเดียว  เพราะจำนวนกราฟ มากกว่า 600 รูป )

           ผมต้องขอขอบพระคุณเฮีย Endophine  เป็นอย่างสูงที่ช่วยแนะนำ   ในการพิจารณาดูผลประกอบการไตรมาสปัจจุบัน เปรียบเทียบกับไตรมาสในอดีต เพื่อให้เห็นแนวทาง  จนเกิดเป็นตารางกำไร(ขาดทุน)เปรียบเทียบ  และขอขอบคุณ พี่ๆ น้องๆ ในห้องคุยโขมงฯ  ที่ได้ให้กำลังใจ  ในการรวบรวมด้วยครับ อมยิ้ม17อมยิ้ม17อมยิ้ม17

         ซึ่งท่านที่สนใจในหุ้นตัวไหน  ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติม    ราคาหุ้นที่ ขึ้นสูง/ต่ำกว่าปกติ  อาจจะเป็นเพราะมีกำไรพิเศษ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือ กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  ซึ่งการดูตารางฯและกราฟนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้น เท่านั้น(ไม่ได้เป็นการชี้ชวน ให้มีการซื้อ-ขายหุ้น)  และบางทีหุ้นตัวที่เราสนใจ  ช่วงนี้อาจจะมีราคาขึ้นไปมากแล้วก็ได้(โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยครับ)

         ผมขอขอบพระคุณ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ที่ทำให้มีข้อมูลในการจัดเก็บ  และข้อมูลทั้งหมดในการจัดเก็บตัวเลขนี้  เป็นการคีย์ตัวเลขเอง  ไม่ใช่การ COPY อาจทำให้มีการคลาดเคลื่อนได้  กรุณาอย่าใช้ตัวเลขนี้ในการอ้างอิงครับ และ หากพบข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาแจ้งด้วยครับ  เพื่อจะได้ทำการแก้ไขต่อไป   หวังว่าคงพอจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

           คำเตือน สำหรับข้อมูลดังกล่าว  เฮีย Endophine ได้แนะนำว่าเป็นเพียงการคัดเลือกหุ้นแบบหยาบๆ เท่านั้น  ซึ่งท่านใดสนใจ บริษัทไหน โปรดศึกษาต่อในงบฯ อย่างละเอียด ที่เป็นไฟล์ ZIP ของงบการเงินอีกทีครับ จากประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ของหุ้นแต่ละตัว  และควรอ่าน "คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ"  ประจำงวดด้วย ครับ

           ขอขอบพระคุณครับ อมยิ้ม17อมยิ้ม17อมยิ้ม17

หมายเหตุ
1.ตัวเลข บางตัว อาจผิดพลาดได้   ถ้าพบ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย  เพื่อผมดำเนินการแก้ไขต่อไป
2.เนื่องจากมีหุ้นจำนวนมาก  รายชื่อหุ้นอาจมีตกหล่นไม่ครบทุกตัว
3.มีหุ้นบางหมวดที่ไม่ได้เก็บตัวเลข ได้แก่
   3.1 หุ้นหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
   3.2 หุ้นที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
   3.3 หุ้นที่ติด SP
   3.4 หุ้นหมวดกองทุนรวมฯ
4.ตัวเลขที่ใช้มาจากประกาศงบการเงินรวม  ถ้าไม่มีงบการเงินรวม ก็จะใช้งบการเงินเฉพาะกิจการแทน
5.ตัวเลขกำไร/ขาดทุนบางตัว อาจจะไม่ตรงเนื่องจาก บริษัทแจ้งแก้ไข หลายครั้ง(ตามไม่ทัน)
6.ตัวเลขทั้งหมดมีหน่วยเป็นพันบาท
7.รายชื่อหุ้น ที่มีเครื่องหมาย * ต่อท้าย อาทิเช่น VGI*  หมายถึงหุ้นที่งบการเงิน  ไม่ตรงกับงบการเงินของ บมจ.ทั่วไป หุ้น VGI เป็นไตรมาส 1 ปี 2561 แต่ทั่วไปจะเป็น ไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นต้น
8.รายชื่อหุ้นที่มี(เครื่องหมายวงเล็บต่อท้าย  หมายถึงหุ้นที่มีการเปลี่ยนชื่อ อาทิเช่น 7UP(FER) ชื่อเดิมของหุ้นคือ FER เป็นต้น
9.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
10.ผมได้สรุปภาพรวม กำไร/ขาดทุน แยกตามหมวดธุรกิจ ในความเห็นที่ 77 ครับ https://pantip.com/topic/37973154/comment77

กราฟ  TOTAL
(ปล.-เป็นตัวเลขคราวๆ เท่านั้น เพราะมีบางหมวดไม่ได้เก็บ กับหุ้นที่ติด SP ฯลฯ)

แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่