รบกวนช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ

กระทู้คำถาม
1.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 2, (5, 8, (11, 14, (17 คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)    
            1.    an ( 3n ( 1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      
            2.    an ( (3n ( 1) ((1)n เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
            3.    an ( (3n ( 1) ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      
            4.    an ( (3n ( 1) ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  

2.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด , , , ,  คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)    
        1.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}      2.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}  
        3.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}      4.    an (   เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5}  

3.    พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 1, (2, 3, (4, 5, (6 คือข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/4)
        1.    an ( ((1)n(1( n  เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      2.    an ( (2n ( 1) ( ((1)n(1 เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  
        3.    an ( ((1)n(n ( 1) เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}      4.    an ( n(n ( 1) เมื่อ n ({1, 2, 3, 4, 5, 6}  

4.    พจน์แรกที่เป็นจำนวนเต็มลบของลำดับเลขคณิต 200, 182, 164, 146, … มีค่าต่างจากพจน์ที่ 10 เท่ากับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)        
        1.    54                        2.    38  
        3.    22                        4.    20
      
5.    พจน์ที่เท่าไรของลำดับ 1, 2, 4, 8, … เท่ากับ 128 (ค 4.1 ม.4-6/5)            
        1.    8                          2.    9
        3.    10                        4.    11
  
6.    2 พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเป็น (2 และ 3 จะต้องมีกี่พจน์จึงรวมกันได้ 306 (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    10 พจน์            2.    11 พจน์
            3.    12 พจน์            4.    13 พจน์
  
7.    จำนวนเต็มบวกเรียงกัน โดยเริ่มจาก 10 บวกกันกี่จำนวนจึงจะมีค่าเท่ากับ 2,035 (ค 4.2 ม.4-6/6)    
           1.    50 จำนวน          2.    55 จำนวน
           3.    60 จำนวน          4.    65 จำนวน
  
8.    ถ้าจำนวน 3 จำนวนอยู่ในลำดับเลขคณิต มีผลบวกเป็น 21 ผลคูณเป็น 315 จำนวนทั้งสามตรงกับข้อใด (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    6, 9, 12             2.    7, 10, 13
            3.    4, 6, 8               4.    5, 7, 9
    
9.    ระหว่าง 100 และ 500 มีจำนวนเต็มที่หารด้วย 9 ลงตัวอยู่กี่จำนวน และผลบวกของจำนวนเหล่านั้นมีค่าเท่าไร (ค 4.1 ม.4-6/5)
            1.    มี 44 จำนวน และมีผลบวก ( 13,266     2.    มี 43 จำนวน และมีผลบวก ( 13,071
            3.    มี 42 จำนวน และมีผลบวก ( 12,771     4.    มี 41 จำนวน และมีผลบวก ( 12,753
    
10.    ลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิต (ค 4.1 ม.4-6/5)        
        1.    1, 2x, 4x ( 1, 2(3x ( 1), …         2.    1, 2x, 2x ( 1, 2x ( 2, …
        3.    2, 4, 8, 16, …                             4.    (1, 4, (9, 14, …
  
11.    กำหนด a1, a2, a3, a4, … เป็นลำดับเรขาคณิต ลำดับในข้อใดไม่เป็นลำดับเรขาคณิต (ค 4.1 ม.4-6/5)    
            1.    a1  , a2  , a3  , a4, …             2.    a1,  a3,  a5,  a7, …
            3.    (a1(,  (a2(,  (a3(,  (a4(, …     4.    1 ( a1,  1 ( a2, 1 ( a3,  1 ( a4, …
  
12.    ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 50 ( 48 ( 46 ( 44 ( ... เท่ากับเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)
            1.    410                    2.    420
            3.    430                    4.    440
  
13.    ผลบวก p พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเท่ากับข้อใด เมื่อกำหนดให้ an ( 3n ( 1 (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    p(3p ( 1)            2.    (3p ( 1)
            3.                               4.    (3p ( 1)
  
14.    จำนวนพจน์ที่ทำให้อนุกรมเลขคณิต 7 ( 11 ( 15 ( 19 ( ... มีค่าเท่ากับ 462 เท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    13                      2.    14
            3.    15                      4.    16
  
15.    ค่าของ 1 ( 4 ( 7 ( 10 ( ... ( 64 เท่ากับเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    654                    2.    685
            3.    704                    4.    715
  
16.    ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งเท่ากับ 430 ถ้าพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้คือ 79 แล้วผลบวก 3 พจน์แรก         มีค่าเท่ากับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    44                       2.    45
            3.    46                       4.    47
  
17.    ผลบวกของอนุกรม 1 ( 2 ( 3 (4 ( 5 ( 6 (  ... ( 198 ( 199  มีค่าเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    70                       2.    90
            3.    100                     4.    120
  
18.    ถ้า 5 ( 8 ( 11 ( 14 (  ... n พจน์ เท่ากับ 2,665 แล้ว n  มีค่าเท่าไร (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    41                        2.    43
            3.    45                        4.    47
  
19.    ถ้า 12 ( 9 ( 6 ( 3 (  ... ( x  (  (600 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด (ค 4.2 ม.4-6/6)    
            1.    (60                       2.    (65
            3.    (70                       4.    (75
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่