เปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 1-29 มิย.61

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยถึงการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ว่า ปีนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นชอบให้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบเปิดกว้างทั่วไป (Open Grant) ในวงเงิน 240 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 16.30 น.โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ของกองทุน

“เท่าที่เปิดมา ต้องถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้แสดงความสนใจลงทะเบียนในระบบออนไลน์มาแล้วกว่าร้อยเจ็ดสิบราย และมีผู้สอบถามรายละเอียดเข้ามาอีกจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามานับพันราย” ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวและว่า รู้สึกยินดีที่ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ความสนใจมาร่วมขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับทางกองทุนกันอย่างล้นหลาม

การให้ทุนในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อยากเห็นโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 2. การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชนโดยทั่วไป 3. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือต้นแบบเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และ 4. การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ไม่เกิน 1 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินที่เสนอขอรับทุน แต่กรอบงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติทุกโครงการหรือกิจกรรมโดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 240 ล้านบาท  
ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนฯ สามารถยื่นขัอเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อสำนักงานกองทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Online เพียงช่องทางเดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaimediafund.or.th
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่