แคล 2

กระทู้คำถาม
หาหนังสือเรียนวิชา แคล 2 วิธีจำต่างๆ แนะนำหน่อยครับ
*หัวข้อที่เรียน:

ก่อน mid-term

- การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
- ลำดับและอนุกรม จำกัด/อนันต์
- ลำดับและอนุกรม คอนเวอร์เจนต์/ไดเวอร์เจนต์
- อนุกรมเลขคณิต
- อนุกรมเรขาคณิต, อนุกรมสลับ
- อนุกรม telescopic
- อนุกรม p
- อนุกรมกำลัง

- การตรวจสอบอนุกรมลู่เข้าโดย
วิธีที่ 1 หาลิมิตพจน์ที่เข้าใกล้อินฟินิตี้
วิธีที่ 2 เปรียบเทียบ
วิธีที่ 3 เปรียบเทียบโดยลิมิต
วิธีที่ 4 ทดสอบอัตราส่วน
วิธีที่ 5 ทดสอบเงื่อนไขอนุกรมสลับ
วิธีที่ 6 ทดสอบด้วยอินทิกรัล
วิธีที่ 7 ทดสอบอัตราส่วนของอนุกรมกำลัง หาช่วงของการลู่เข้า

หลัง mid-term

- อนุกรมเทย์เลอร์ (อาจารย์ขอไม่สอนการหาค่าความคลาดเคลื่อน)

- สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับ 1:
1) สมการแยกตัวแปรได้
(หาผลเฉลยทั่วไป, ผลเฉลยเฉพาะ)
2) สมการเอกพันธ์
(พิสูจน์ว่าเป็นสมการเอกพันธ์
--> หาผลเฉลยทั่วไป, ผลเฉลยเฉพาะ)
3) สมการแม่นตรง
(พิสูจน์ว่าเป็นสมการแม่นตรง
--> หาผลเฉลยทั่วไป มี 3 วิธี, ผลเฉลยเฉพาะ)
(ถ้าพิสูจน์แล้วไม่ใช่สมการแม่นตรง
--> หาตัวประกอนอินทิเกรต และผลเฉลย มี 2 วิธี)
4) สมการเชิงเส้น
(จัดรูปให้เป็นสมการเชิงเส้น
--> หาผลเฉลยทั่วไป, ผลเฉลยเฉพาะ)
5) สมการแบร์นูลลี
(หาผลเฉลยทั่วไป, ผลเฉลยเฉพาะ)

- สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับ 2 ดีกรี 1:
(หาสมการช่วย แบ่งเป็น 3 กรณี
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่