***รู้จักกับเครือข่ายธัมมวิชัย เครือข่ายพุทธศาสนิกชน***

กระทู้ข่าว
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
----

อ้างอิง

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10156347195906624&id=819251623

Phra Paisal Visalo ได้แชร์วิดีโอ
รู้จักกับเครือข่ายธัมมวิชัย เครือข่ายพุทธศาสนิกชน สำหรับผู้ที่มีความห่วงใยและปรารถนาที่จะมีส่วนเสริมสร้างความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

• * ˚ เกี่ยวกับเครือข่าย "ธัมมวิชัย" | About "Dhamma Vijaya" (1/3) ˛ • * ˚
.
คำว่า ธัมมวิชัย หมายถึง ชัยชนะโดยธรรม เป็นคำที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงใช้เมื่อตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 300 กับการเปลี่ยนนโยบายของพระองค์จาก สังคามวิชัย (ชัยชนะโดยกำลัง) ซึ่งเป็นนโยบายที่ทรงใช้ ก่อนที่พระองค์จะทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา

เครือข่ายธัมมวิชัย จะเป็นเครือข่ายพุทธศาสนิกชน ที่มีความห่วงใยและสนใจต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสามารถร่วมได้โดยไม่จำกัด

จะเป็นเครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง อำนวยความสะดวกจัดระบบข้อมูล และการสื่อสารของกลุ่มแกนพุทธบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนประสานให้มีการให้ทุนงานวิจัยเพื่อการปฏิบัติการ สำหรับโจทย์สำคัญต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา แก่นักวิชาการหรือสถาบันวิจัย

เครื่องมือสำคัญของเครือข่ายธัมมวิชัย คือ collaborative mobile web application ที่จะเป็น platform ร่วมกันสำหรับหลายเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนหลายๆโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

การใช้ web platform ตัวเดียวกันจะทำให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นผังการขับเคลื่อนได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม

˛ • * ˚ * • . ✫ * ˚ • ˛ ˛ • * ˚ * • .

รับชมผ่าน YouTube: https://youtu.be/RtkL79jz7yg

˛ • * ˚ * • . ✫ * ˚ • ˛ ˛ • * ˚ * • .

ติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

Facebook “ธัมมวิชัย: เพื่อความตั้งมั่นแห่งธรรม”
https://www.facebook.com/DhammaVijaya.org/

Facebook “พุทธบริษัทอาสา”

˛• * ˚ * • . ✫ * ˚ • ˛ ˛ • * ˚ * • .

โครงการพระธัมมเจดีย์
Dhamma Stupa Network
https://www.dhammastupa.org/
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่