ธุรกิจขายฝากที่ดิน มีความเสี่ยงหรือไม่ครับ

นั่งคุยกับเพื่อน บนพื้นฐานของธุรกิจนี้คือ
1. มองเป็นเรื่องของการลงทุน ที่น่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
2. ใช้หลักเกณฑ์ค่าสินไถ่ตามที่กฏหมายกำหนด ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ระยะไถ่ถอนไม่นาน ตั้งแต่ ๖ เดือน - ๓ ปี ประมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตลาดของที่ดิน   
4. สามารถขยายสัญญาได้ กรณีที่เจ้าของเดิมไม่สามารถไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีที่มองกันคือ เราไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องไปฟ้องศาล กรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด  และสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้
คิดว่าอย่างไรครับ งดดราม่านะครับ คือเน้นมองที่โมเดลธุรกิจ เพราะถ้าเจอดอกเบี้ยบัตรเครดิตของ ธนาคาร ไปนี่ โหดสัดเลยครับ

เพิ่มเติม
๑ กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตกเป็นของผู้รับฝากตั้งแต่วันทำสัญญา แล้วถ้าผู้ขายฝาก เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ถือว่าต้องขอเช่าจาก ผู้รับขายฝากหรือไม่ครับ
๒ เราผลักภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ไปให้ผู้ขายฝากได้หรือไม่ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่