การเทียบโอน ม.ราม

กรณีที่ใบเกรดจบอีกมหาลัยหนึ่งยังไม่ออก เเต่อยากเข้าเรียนปริญญาตรีเพิ่มอีก1ฉบับ ในสาขารัฐศาสตร์ของม.รามคำเเหง ในกรณีนี้ผมจะสมัครโดยใช่วุฒิการศึกษาเดิม คือ ม.6 ไปสมัครก่อน เเล้วพอใบเกรดจบในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งออก ค่อยนำเอารายวิชาไปเทียบโอนได้หรือป่าวครับ เเล้วถ้าจะสมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 จะต้องสมัครในรูปแบบนักศึกษาภาคเรียนปกติใช่หรือป่าวครับ(ที่จะสมัครในวันที่ 25-27 พ.ย. 60)
          ส่วนการเทียบโอนในปี 60 พอจะทรามว่าเทียบได้ 51 หน่วยกิต จาก 129 หน่วยกิต (บริหารรัฐกิจ)
                                            -หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33  หน่วยกิต
                                            -หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                            -วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
           สอบถามหน่อยว่าถ้าผมมีวิชาที่จะเทียบโอนที่นอกเหนือจาก 51 หน่วยกิตนี้ ที่มีเนื้อหาการเรียนลักษณะ(คำบรรยายรายวิชา)เดียวกันผมสามารถเทียบโอนได้อีกไหมครับ เช่น POL1101(การเมืองการปกครองไทย) POL2200(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น) เป็นต้น
       อมยิ้ม07 รบกวนด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่