การจ่ายเงินขายฝาก หากผิดสัญญารายเดือน จะถูกยึดที่เลยมั๊ยครับ

กระทู้คำถาม
มีญาติไปขายฝากที่นา 5 ไร่กับนายทุน ในสัญญา 5 ปี เป็นเงินที่รับมา 300,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10% ต่อปี (เดือนละ 0.833%)
ในสัญญาเป็นค่าสินไถ่รวมเงินต้น 300,000 บาท + ดอกเบี้ย (5 ปี) เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสินไถ่ 450,000 บาท
แต่นายทุนให้ทะยอยจ่ายเดือนละ 7,500 บาทในวันที่ 1 ของทุกเดือน หากขาดการส่งเงินค่าสินไถ่เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน ให้ถือว่าผู้ขายฝากขอสละสิทธิ์ในการไถ่ทรัพย์คืน

มีคำถามว่า
1. สัญญาขายฝากที่ให้ทะยอยจ่ายรายเดือน สามารถทำได้หรือไม่ครับ และมีผลทางกฏหมายหรือไม่ อย่างไร
2. หากผู้ขายฝากไม่จ่ายค่าสินไถ่รายเดือนเนื่องจากไม่มีเงิน นายทุนจะสามารถยึดที่ดินดังกล่าวได้เลยตามสัญญาหรือไม่ หรือว่าต้องรอให้ครบสัญญา 5 ปีเสียก่อนครับ
3. ในการทำสัญญาขายฝากที่ สนง.ที่ดิน นายทุนสามารถผลักภาระการโอนขายฝากและการไถ่ถอนให้ผู้ขายฝากทั้งหมดเลยได้หรือไม่ หรือว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆคนละครึ่ง

ขอบคุณมากครับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่