มีใครใช้วิธีคิด แบบเล่นหุ้น กับเรื่องอื่นๆในชีวิต บ้างครับ

กระทู้คำถาม
มีใครใช้วิธีคิด แบบเล่นหุ้น กับเรื่องอื่นๆในชีวิต เช่น
- ความสัมพันธ์กับบุคคล
- การเลือกสิ่งต่างๆ ให้ตัวเอง
- การตัดสินใจเรื่องสำคัญ    
ฯลฯ

เป็นคำถามที่อาจจะกว้างไปนิดครับ แต่อยากทราบว่า เพื่อนๆ
ใช้วิธีคิดแบบที่เป็นตัวเองมานาน ในการเล่นหุ้น  หรือ  ใช้วิธีคิดในการเล่นหุ้น นำไปใช้ในชีวิตส่วนตัว
แสดงความคิดเห็น
Preview