IFEC จำนำเก๊และหนี้ปลอม

กระทู้สนทนา
หมอวิชัย หมดสภาพของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โกหกอย่างไร้ธรรมาภิบาลในเรื่องใหญ่ที่มีผลเสียหายร้ายแรงกับ IFEC คือ

1. โกหกเรื่อง การจำนำหุ้นที่เป็นเจ้าของโรงแรมดาราเทวี 51% มูลค่า2,000 ล้านบาท แต่นำไปค้ำประกันหนี้แค่ 100 ล้านบาท และหลุดจำนำไปเรียบร้อย                                                                                                       หมอโกหกไว้ในการให้ข่าว มีหลักฐานชัดเจนทั้ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ บทความ หมอวิชัยโกหกไว้ว่า " สำหรับกรณีที่มีการออกข่าวโจมตีหมอวิชัย เรื่องนำหุ้น ICAP ไปค้ำประกันตั๋วบี/อีนั้น ความเป็นจริงคือ บี/อีดังกล่าวมีมูลค่า 100 ล้านบาท และบริษัทจ่ายไปก่อน 50 ล้านบาท เมื่อกลางเดือน ธ.ค.2559 ระหว่างนั้น บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์บังคับให้ค้ำประกัน ซึ่งต่อมาหมอวิชัยได้จ่ายอีก 50 ล้านบาท ในสิ้นดือน ธ.ค.2559 ครบมูลหนี้ แต่แลนด์แอนเฮ้าส์ไม่ยอมคืน หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยอ้างว่าจะมีหนี้ บี/อี ที่จะถึงกำหนดอีกในเดือนก.พ 2560 ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ เพราะการค้ำประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ " สามารถอ่านได้จาก http://www.banmuang.co.th/news/economy/74505  ทั้งที่ในความเป็นจริงหมอวิชัยได้จัดประชุมกรรมการบริษัทขึ้นมาอนุมัติการจำนำหุ้น ทั้งๆที่ไม่มีอำนาจกระทำการ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้น
2. หนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวี หมอวิชัยโกหกว่า หนี้ 1,300 ล้านบาทเป็น  " หนี้ปลอม "  มีการสร้างหนี้ขึ้นมาเพื่อโกงIFEC หมอวิชัยบังอาจฟ้องคดีอ้างว่าถูกฉ้อฉล ทั้งๆที่ในความเป็นจริง หมอวิชัยเซ็นซื้อดาราเทวีพร้อมกับหนี้ก้อนนี้ที่ระบุถึงชื่อโกลบอลวันว่าเป็นเจ้าหนี้ และระบุจำนวนหนี้ที่ชัดเจน ตามสัญญาซื้อโรงแรมดาราเทวีที่ทำขึ้นโดยสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิปแอนด์พาร์ทเนอร์ ซึ่งยังคงรับใช้เป็นที่ปรึกษากฎหมายข้างกายหมอวิชัยอยู่ ถ้าหนี้นี้ปลอมจริง สำนักงานกฎหมายธนาธิปจะต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ ? ถ้าไม่ปลอมทำไมสำนักงานกฎหมายธนาธิปจึงปล่อยให้หมอวิชัยนำเรื่องเท็จไปฟ้องศาล ? ที่แน่ๆผู้ถือหุ้นIFEC ต้องเสียหายยับเยินเพียงฝ่ายเดียวแน่ จากการกระทำของหมอวิชัยในครั้งนี้


พฤติกรรมที่ไร้ซึ่งธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหมอวิชัยนี้ ทำความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของ IFEC ต่อไปคงไม่มีสถาบันการเงินยอมทำธุรกรรมกับ หมอหนี้ปลอม รายนี้แน่นอน นั่นหมายถึง IFEC จะประสบปัญหาทางการเงินรุนแรงถึงขั้นล้มละลายได้
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview