วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบวชชี พรามหณี


วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบวชชี พรามหณี "รักษาศีล ๘, เวียนเทียน, ปฏิบัติธรรม"
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกำหนดการมีดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนบวช ณ จุดลงทะเบียน ข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช
๑๒.๐๐ น. พิธีบวช พร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
๑๕.๐๐ น. ฟังธรรม, ภาวนา, ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ น. สวดมนต์, เวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์, ปฏิบัติธรรมตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น. อบรมธรรม, ภาวนา, เดินจงกรม ณ พระธุตังคเจดีย์
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
๑๕.๐๐ น. ฟังธรรม, ภาวนา, ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ น. สวดมนต์, เวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์ (วัดอโศการาม เวียนเทียนแบบโบราณ ๓ วัน), ภาวนาจนถึง ๒๒.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น. อบรมธรรม, ภาวนา, เดินจงกรม ณ พระธุตังคเจดีย์
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
๑๒.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

***การปฎิบัติธรรม "ผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นได้รับ"

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่