ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู-พราหมณ์ ผี

กระทู้คำถาม
คนทั่วโลกส่วนใหญ่มีศาสนาเป็นของตนบ้างคนไม่มีเพราะไม่เอา
แต่สอนไม่เหมือนกันบางทีใช้ความรุนแรงอย่างอิสลาม
สอนให้ใช้เหตุและผล คือพุทธ
สอนให้บูชากราบไหว้หัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคน คือ ฮินดู-พราหมณ์
สอนเรื่องความรัก และการล้างบาป คือคริสต์
สอนเรื่องการเคารพต้นไม้ผีป่าเขาเจ้าที่คือ ผี
คนส่วนนับถืออะไรมากสุด
และประเทศไหนบัญญติศาสนาเป็นศาสนาประชาติ
ประเทศมีศาสนาอะไรประจำชาติ??
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่