เกษียณอายุแล้ว.....จะสมัครใช้ "สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ" ตามคู่สมรสได้อย่างไรครับ?

กระทู้คำถาม
๑.ผมทำงานภาคเอกชนใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของ"กองทุนประกันสังคม"    เมื่อครบเกษียณอายุแล้วก็ได้สมัครต่อ"กองทุนประกันสังคม"ตามมาตรา ๓๙ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปีแล้ว ตรวจสอบแล้วผมมีเงินสะสมในกองทุนประกันสังคมจำนวนหนึ่ง  การจะถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกมาจะต้องลาออกจาก"กองทุนประกันสังคม"ก่อน

๒.คู่สมรสของผมรับราชการโดยปัจจุบันเกษียณอายุแล้วเช่นกัน   หากผมลาออกจาก "กองทุนประกันสังคม" จำเป็นต้องสมัครใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการของคู่สมรส (สมัครใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ เพราะระบบจะตรวจพบว่าผมมีสิทธิใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นอยู่  ระบบจะกำหนดให้ไปใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นก่อนบัตรทองครับ!)

๓.ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่

        ๓.๑ ผมและคู่สมรสไม่มีความรู้ว่า วิธีการจะสมัครใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการตามคู่สมรสนั้นจะต้องทำอย่างไร?  
               เขากำหนดให้ใช้เอกสารหรือใช้ข้อมูลอะไรประกอบบ้าง ?

        ๓.๒ ข้าราชการที่เกษียณแล้วนั้น คู่สมรสจะยังคงมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

        ๓.๓ ได้ทราบมาว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและคู่สมรสทางโรงพยาบาลเก็บเงินโดยตรงกับกระทรวงการคลังได้ (คือ ตัวข้าราชการหรือคู่สมรสไม่ต้องทดรองจ่ายเงินส่วนตัวออกไปให้ก่อน) มีวิธีการสมัครอย่างไร?   จะต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง?

       ต้องขออภัยที่ไม่ทราบขั้นตอนและข้อมูลอะไรเลย แม้จะมีอายุมากแล้วแต่เพราะไม่ค่อยได้ติดต่อกับสถานที่ราชการเลยไม่มีประสบการณ์ครับ!
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่