AQ เมื่อไหร่จะขยับ นานเกินไปแล้วนะ อยากปล่อยของ เท่าไหร่ก็เอา T____T

กระทู้สนทนา
AQ เมื่อไหร่จะขยับ นานเกินไปแล้วนะ อยากปล่อยของ เท่าไหร่ก็เอา T____T
ติดมาสมัยเป็น KMC  แล้ว เม่าบาดเจ็บเม่าตกอับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่