รั้วระแนงที่แลกมาด้วยน้ำตา

ก่อนอื่นขอเกริ่นนำด้วยเรื่องของกฎหมายในการต่อเติมบ้านและการทำรั้วก่อนนะครับกฎหมายใหม่กำหนดว่า "หากจะทำผนังแบบเปิดหน้าต่างก็ต้องร่น 2 เมตรที่ด้านนั้น หรือหากจะเป็นผนังทึบก็อาจจะร่น 50 เซนติเมตร แล้วแต่ความยินยอมของบ้านข้างเคียง"

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
1. ในหมวดแนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ข้อที่ 54 กำหนดว่า อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ว่าด้วยเรื่องช่องเปิด (ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียง) สำหรับชั้นสองลงมาต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน (ห่างจากรั้ว) ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้นสามขึ้นไป ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2. ในหมวดแนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ข้อที่ 56 กำหนดว่า บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิดหรือผนังทึบสามารถสร้างห่างเขตที่ดิน (ห่างจากรั้ว) ได้ 1 เมตร แต่ถ้าต้องการสร้างหรือต่อเติมบ้านโดยห่างจากแนวที่ดินหรือแนวรั้วเพียง 50 เซนติเมตร คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือและลายเซ็นต์ยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านอีกฝั่งด้วย กล่าวโดยสรุปหากเป็นบ้านไม่เกินสองชั้นก็สามารถต่อเติมโดยมีหน้าต่าง ช่องแสง บานเกร็ด หรือประตูได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดิน (ห่างจากรั้ว) ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และถ้าหากบ้านมีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร สามารถต่อเติมหรือสร้างผนังทึบห่างแนวที่ดิน (ห่างจากรั้ว) ได้ 1 เมตร หรือจะเป็นระยะ 50 เซนติเมตรก็ได้ ถ้าหากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านอีกฝั่งนั้นเค้าเซ็นหนังสือยินยอม

** หมายเหตุผนังทึบ หมายถึง ผนังที่ต้องไม่มีช่องเปิดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องกระจกใสปิดตาย หรือผนังอิฐบล็อคแก้ว
เพราะตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นช่องเปิดชนิดหนึ่ง ดังนั้นผนังทึบตามกฎหมายจึงต้องไม่มีช่องเปิด หรือ ช่องแสงใดๆทั้งสิ้น

ทีนี้มาถึงเรื่องความสูงรั้วกันนะครับ..

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การก่อสร้างรั้วบ้านติดบ้านอีกหลังหรือติดที่ดินเอกชนนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นอาคาร (ทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างรั้วต้องสร้างในแนวเขตที่ดินตนเอง) แล้วแบบไหนคือรั้วที่ถือเป็นอาคาร รั้วที่จะถือเป็นอาคารนั้นจะต้องเป็นรั้วในด้านที่ก่อสร้างติดกับถนนหรือที่สาธารณะครับ รั้วที่ถือเป็นอาคารสามารถก่อสร้างชิดแนวเขตที่สาธารณะได้ แต่ก็จะสร้างสูงได้ไม่เกิน 3 เมตรเท่านั้น (ข้อนี้ไม่ใช่กรณีพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านละ แต่เป็นรั้วที่สร้างกั้นกับที่สาธารณะ แต่ต้องบอกไว้ด้วยเพื่อเป็นความรู้เนอะ)

ทีนี้มาพูดถึงรั้วกั้นเขตระหว่างที่ดินข้างเคียงของบ้านทั้ง 2 หลัง ไม่ใช่เป็นการทำรั้วเพื่อกั้นระหว่างเอกชนกับที่สาธารณะ ในที่นี้การสร้างรั้วดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นอาคาร เมื่อไม่ถือว่าเป็นอาคารก็จะไม่ถูกควบคุมตามกฎหมาย นั่นหมายความว่ารั้วที่กั้นระหว่างบ้านทั้ง 2 หลังสามารถสร้างสูงได้เกิน 3 เมตรและไม่ต้องขออนุญาตด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างที่ปลอดภัยมั่นคงและเป็นไปได้ก็ไม่ควรสร้างเกิน 3 เมตรน่าจะดีที่สุด
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่