*** The Wild Chronicles "โลหิตอิสราเอล" Part III: Leviticus ***

กระทู้สนทนา


“เพราะประชาชนในดินแดนตรงหน้าเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้ แผ่นดินนั้นจึงเป็นมลทิน และหากเจ้าทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน แผ่นดินนั้นก็จะสำรอกพวกเจ้าออกมา เหมือนที่ได้สำรอกชนชาติต่างๆ ออกมาก่อนหน้าเจ้า”
เลวีนิติ 18:27-28


:::  :::  :::

ความเดิมจากตอนที่แล้ว พวกยิวถูกกดขี่ข่มเหงติดต่อกันหลายพันปีจนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยโดยจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศส

การที่นโปเลียนปลดปล่อยยิว และกล่อมเกลาให้พวกเขาเข้ามาร่วมอยู่ในสังคมกระแสหลักทำให้พวกยิวมองเห็นแสงสว่างของการออกมาเป็น “คนปกติ”

ปรากฏความเคลื่อนไหวของปัญญาชนยิวมาตอบรับ “สังคมยุคใหม่” โดยถีบตัวออกจากการชี้นำของแรบไบท้องถิ่น และเข้าผสมกลมกลืนกับชาวยุโรปอื่นๆ ร่วมศึกษาพัฒนาวิทยาการทางโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกชนชาติมีความเท่าเทียมกัน

กระบวนการนี้ทำให้ยิวแตกเป็นสองฝ่าย คือพวกที่สนใจเรื่องศาสนา (คือยิวยุคเก่า) และพวกที่สนใจเรื่องทางโลก (คือยิวยุคใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยยิว)

ในหมู่ผู้ที่สนใจเรื่องทางโลกยังแตกออกอีกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที่เน้นการกลมกลืนไปกับชนชาติอื่นๆ กับส่วนที่เน้นสร้างอัตลักษณ์ของยิว (ในด้านที่ไม่เน้นศาสนา)

ผมเคยเขียนแล้วว่ายิวมีการแตกแยกนับครั้งไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์ของพวกเขา เราแทบไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้เลยว่าส่วนไหนจะเป็นพวกที่อยู่รอด โดยไม่รอให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

...สำหรับการแตกแยกครั้งนี้ กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่อยู่รอด คือยิวในแบบหลังสุด

เขาคือพวกที่สนใจทางโลก ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพวกพ้อง มีความรักในรากเหง้าของตน และมิได้ยึดติดกับประเพณีคำสอนโบราณจนคร่ำครึ

ในบทนี้คุณจะได้เห็นพวกเขาค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนพัฒนาไปเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่า “ไซออนนิสต์” ที่มุ่งเน้นการสร้างรัฐแห่งใหม่ให้ยิวปกครองตัวเอง* คัมภีร์ไบเบิลเล่มที่สามชื่อ เลวีนิติ (Leviticus) กล่าวถึงพระเจ้าสอนชาวอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีการบูชายัญสัตว์ การใช้พลับพลาติดต่อพระเจ้า ตลอดจนสอนกฎข้อบังคับต่างๆ นอกจากนั้นยังพูดถึงรางวัลจากการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้า และการลงโทษหากฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า

The Wild Chronicles: โลหิตอิสราเอล

โลหิตอิสราเอล: Part I Genesis
http://pantip.com/topic/33795106

โลหิตอิสราเอล: Part II Exodus
http://pantip.com/topic/34907064
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่