เมื่อผมปลูกเมล่อนเป็นอาชีพและขายออนไลน์

หลังจากที่ผมเรียนจบมาทางด้านอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 64 หลังจากนั้นได้เข้าทำงานบริษัทเอกชนอีก 2 ที่ คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (รับหน้าที่ทดสอบพันธุ์ต่างประเทศ) และบริษัท ทีเจซี เคมีจำกัด (รับหน้าที่ขึ้นทะเบียนสารก่อนนำมาขายในประเทศ) โดยมากชีวิตการทำงานจะอยู่ในแวดวงเคมีเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่เราเรียนจบมาคือ กีฏวิทยา หรือ เรียนเกี่ยวกับแมลงนั้นเอง ซึ่งการควบคุมแมลงนอกจากสารเคมีแล้วยังมีวิธีอื่นๆ อีกมาก เช่น วิธีกล ผักกางมุ้ง ใช้ชีววิธี ทำให้คิดว่าเราน่าจะทดลองปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกใช้หลายๆวิธีมาประยุกต์รวมกัน
  
เริ่มแรกทดลองปลูกเมื่อปี 2555 ทดลองปลูกเมล่อนลงดินแบบกลางแจ้งและไม่ได้ทำโรงเรือน ในครั้งแรกปลูก 800 ต้น ผลปรากฏว่าสามารถเก็บผลผลิตได้ไม่ถึง 400 ต้น และเมื่อคัดเกรดเมล่อนพบว่ามีลูกที่ตาข่ายดีผิวสีสวยงามมีเพียงร้อยกว่าลูกเท่านั้นเอง
เนื่องจากการปลูกแบบลงดินนั้นมีโรคพืชที่ติดมากับดินจำนวนมาก อาทิโรครากเน่า เหี่ยวเขียว จากเชื้อ Fusarium sp. Pythium sp. Sclerotium sp. phytopthora sp. Rhizoctonia sp.และ Ralstonia solanacearun ซึ่งมักระบาดในฤดูฝน ถึงแม้ว่าทางฟาร์มจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ ไตรโคเดอร์มา ( Trichoderma sp. ) รดลงดินแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทุกเชื้อ เพราะไตรโคเดอร์มาได้ผลเฉพาะเชื้อโรค phytopthora sp. เท่านั้น โดยไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคที่มีเชื้อสาเหตุอื่นได้เลย จึงคิดว่าการปลูกแบบลงดินกลางแจ้งนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์การปลูกเมล่อนแบบไร้สารได้แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่