เรื่องน่ารู้ก่อนนอน (๑)

กระทู้สนทนา
ก่อนนอน ผมมักจะค้นดูภาพต่างๆ ที่น่าสนใจ บางครั้งก็ภาพเก่า น่าจะหยิบเอามาโม้ก่อนนอนเป็นครั้งๆ ไป หากท่านใดจะมีเกร็ดอะไรเพิ่มเติมก็เชิญร่วมวงได้เลยครับ อมยิ้ม01

ผมถือว่าข้อมูลยิ่งเยอะ คนที่อ่านยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นวันนี้ ว่าด้วยเรื่องแสตมป์ชุดรัฐกลันตันสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก่อนนะครับ

วันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๘๖ นายพลฮิเดกิ โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการส่งมอบดินแดนหกรัฐคืนให้แก่รัฐบาลไทย อันประกอบด้วยเชียงตุง และเมืองพานในรัฐฉานของพม่า กลันตัน ตรังกานู ปะลิส และเกดะห์ในแหลมมลายู อันเป็นดินแดนซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไทยในอดีต ซึ่งได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการตอบแทนที่รัฐบาลไทยประกาศเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น และยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยได้โดยสะดวก

เมื่อรัฐบาลไทยได้รับมอบดินแดนสี่รัฐในแหลมมลายูแล้ว ก็ได้ประกาศรวมเอากลันตัน ตรังกานู ปะลิส และเกดะห์ (ไทรบุรี) เข้าไว้ในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖

ต่อมา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖   ข้าหลวงไทยประจำรัฐกลันตันมีคำสั่งให้   ดาโต๊ะ เสรี เสเตีย (นิก กามิล) ผู้ซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น “เมนตรีเมซา” (นายกรัฐมนตรีของรัฐกลันตัน) จัดพิมพ์แสตมป์ขึ้นใช้เองเรียกว่า “แสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐกลันตัน” ประกอบด้วยชนิดราคา ๑, ๒, ๔, ๘ และ ๑๐ เซนต์ อันเป็นหน่วยเงินมลายู

แสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐกลันตัน ได้รับการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของรัฐกลันตัน ด้วยกระดาษสีขาวที่ใช้ในราชการช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งผลิตโดยคราวน์เอเย่นต์ (Crown Agent) ประเทศอังกฤษ ด้านบนพิมพ์ชื่อรัฐเป็นตัวอักษรอาหรับภาษามลายู และด้านล่างพิมพ์บอกชนิดราคาด้วยหมึกสีดำ ปรุรู ขนาด ๑๑ ด้านหลังไม่มีกาว แต่มีลายน้ำเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า “(Crown Agent)” และ “Standard” เป็นรูปไข่ (Oval) ใน ๑ แผ่นมีแสตมป์ทั้งสิ้น ๘๔ ดวง โดยแต่ละแผ่นจะมีลายน้ำปรากฏอยู่ ๔ แห่ง และมีลายน้ำรูปไข่อยู่ ๑ รูปเสมอ ซึ่งมักปรากฏให้เห็นในแสตมป์บล็อค ๖ ดวง ส่วนแสตมป์ดวงที่เหลือจะไม่มีลายน้ำ

เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนอกลายน้ำของทั้ง ๔ แห่ง แสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐกลันตันนี้ถือเป็นแสตมป์ไทยเพียงชุดเดียวที่ไม่มีตัวอักษรไทยปรากฏอยู่บนหน้าดวง

หลังจากโรงพิมพ์ของรัฐกลันตันพิมพ์แสตมป์ชุดนี้เสร็จแล้ว ก็จะนำมาให้ ดาโต๊ะ เสรี เสเตีย ยังกองคลังของรัฐ ซึ่งจะมีเสมียนนายหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ กันกับท่านดาโต๊ะ คอยทำหน้าที่ประทับตราอาร์มประจำรัฐกลันตันด้วยตรายางลงบริเวณพื้นที่ว่างตรงกลางของแสตมป์แต่ละดวงด้วยหมึกสีม่วง

แสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐกลันตัน ถูกนำออกจำหน่ายยังที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของรัฐกลันตัน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๖ แต่เมื่อรัฐบาลไทยทราบเรื่องก็ได้สั่งให้ระงับใช้แสตมป์ชุดดังกล่าวนี้เสีย

ในการจัดพิมพ์อากรแสตมป์รัฐกลันตัน ชุดที่ ๒ รัฐบาลไทยได้อาศัยแสตมป์สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ชนิดราคา ๑๒ เซ็นต์ เป็นต้นแบบในการแกะแม่พิพม์เป็นภาพบุคคลสำคัญ เข้าใจว่าเป็นภาพของสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ในช่วงที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครอง ด้านล่างเป็นอักษรอาหรับ ส่วนด้านบนมีคำว่า“รัถกลันตัน” โดยสะกดคำตามแบบอักขรวิบัติในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม

หลังจากรัฐบาลไทยประกาศว่ามิได้มีภาวะสงครามอันแท้จริงกับประเทศอังกฤษ จึงจำต้องส่งคืนดินแดนสี่รัฐในแหลมมลายูให้กับรัฐบาลอังกฤษตาม“ความตกลงสมบูรณ์แบบ เพื่อยุติภาวะสงคราม ระหว่างสยาม อังกฤษ และอินเดีย” ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๙ ส่งผลให้แสตมป์ อากรแสตมป์ และไปรษณียบัตรของรัฐไทยในแหลมมลายูจำต้องยุติการใช้ไปโดยปริยาย
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่